Ansøgning som Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Lolland Kommune skal sikre det frie leverandørvalg på hjemmeplejeområdet. Det sker via en såkaldt ”godkendelsesmodel”, hvor private leverandører fire gange årligt kan søge om godkendelse til at levere ydelser i kommunen.

Godkendelsesmodellen indebærer, at Lolland Kommune kan godkende og indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder de kvalitets- og leverandørkrav, som Byrådet i Lolland Kommune har fastsat.

Borgerne vælger selv, om de vil benytte Lolland Kommune eller en af de godkendte private leverandører. Muligheden for frit leverandørvalg gælder dog kun for borgere, der ikke bor i plejebolig.

Timepris

Priserne er gældende fra 1. april 2019.

  • Praktisk hjælp

Dagtimer Kr. ekskl. moms - 350,79

  • Personlig pleje

Dagtimer - kr. ekskl. moms 350,79
Øvrige timer - kr. ekskl. moms 460,21

Områder

Der er mulighed for at søge om at blive godkendt som Privat Leverandør i Distrikt Vest eller Distrikt Øst eller i begge områder.

Ansøgning

Ansøgninger om at blive privat leverandør skal sendes til Lolland Kommune på mail fritvalg@lolland.dk. Du finder ansøgningsblanketten nederst på siden her. Her er også alle relevante dokumenter og bilag. Det er vigtigt at gennemlæse alt materialet grundigt inden ansøgning.

Frister for at søge om godkendelse i 2019

  • 1. april, kl. 12.00
  • 1. juli, kl. 12.00
  • 1. oktober, kl. 12.00
  • 1. januar, kl. 12.00

Yderligere information

Ønsker du yderligere information om ansøgningsprocessen, materialet eller leverandørkravene, er du velkommen til at henvende dig til:

Bodil Pedersen, Leder af Center for Støtte og Vejledning
Tlf.: 20 45 90 13
E-mail: bodp@lolland.dk