Her kan du finde informationer om afledning af regnvand fra de befæstede arealer på din grund (tage, terrasser, indkørsler og veje).

Der er forskellige muligheder for at komme af med regnvand fra din grund. Arbejdet med etablering af regnvandsledninger og -anlæg, skal normalt udføres af en autoriseret kloakmester, dog er der visse undtagelser (f.eks. etablering af en faskine eller et regnvandsbed), hvor du, som grundejer, selv kan udføre dele af regnvandsanlægget. Dette kan du aftale nærmere med kloakmesteren eller du kan kontakte kommunen.

Du kan i Rørcenter-anvisning 0-16 Maj 2012, "Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund", få mere information omkring de forskellige løsninger der findes.

I separatkloakerede og fælleskloakerede områder (kloakoplande) kan man aflede regnvand til den offentlige kloak, enten til en separat regnvandsledning eller til en fællesledning. Det fremgår af spildevandsplanen, hvordan forskellige områder er kloakerede.

Ledninger på din egen grund, og tilslutningen til den offentlige ledning, skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Det mest brugte regnvandsanlæg, til nedsivning af regnvand, er en faskine. Faskinen er et hulrum i jorden. 

Det fyldes typisk med plastkassetter eller sten, og er ikke umiddelbart synligt i din have.

Du kan læse mere om faskinen i dette faktaark eller se en film, hvor det er grundejer selv, der fortæller.

Du skal have en nedsivningstilladelse fra kommunen, før du begynder at etablere en faskine på din grund.

Et regnvandsbed kan opsamle dit regnvand og er en smuk og praktisk løsning til at nedsive regnvand.

Et regnvandsbed er blot en lavning i din have, hvor planter, som både kan tåle tør og fugtig jord, bliver plantet. Når der kommer regn, vil bedet blive fugtigt/få vandspejl og derfor er det vigtigt med planter, der både kan tåle tørre og fugtige forhold.

Du kan læse mere om regnvandsbede i dette faktaark eller se en film, hvor det er grundejer selv, der fortæller.

Du skal have en nedsivningstilladelse fra kommunen, før du begynder at etablere et regnvandsbed på din grund.

Der er andre løsninger, du kan benytte til håndtering af dit regnvand. For eksempel kan du opsamle dit regnvand i en tønde, så du kan bruge det til at vande din have med eller etablere grønne tage.