Det er Udbetaling Danmark som udbetaler familieydelserne.

Det er derfor Udbetaling Danmark som du skal kontakte hvis du har spørgsmål om:

  • Børne- og ungeydelsen (børnechecken), som bliver udbetalt til alle børnefamilier.
  • Børnetilskud, som du fx kan søge, hvis du er enlig forsørger.
  • Forskudsvis udbetaling og opkrævning af børnebidrag og andre bidrag mellem par, som er gået fra hinanden.