Omsorgstandpleje jf. Sundhedsloven § 131

Omsorgstandpleje er et tilbud til dig, som har vanskeligt ved at benytte den praktiserende tandlæge eller tandtekniker.

Du kan gøre brug af omsorgstandpleje, hvis du har svært nedsat førlighed eller et vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

Tandlægebesøgene vil som udgangspunkt foregå i dit eget hjem.

Tandlægen tager hånd om din daglige tand- og mundpleje. Derved undgår du smertefulde tilstande og får fremmet din livskvalitet.