Hvis du er ældre i eget hjem, er der en række muligheder for hjælp i hverdagen, så du kan klare dig i dit hjem.

Du kan søge om hjemmehjælp, hvis du ikke selv kan udføre opgaver omkring den personlige pleje eller den praktiske hjælp.

Læs mere om tildeling af hjemmehjælp

Er du ude af stand til selv at lave mad, kan du søge om at få madservice.

Du skal kontakte Visitationen, som behandler ansøgningen.

Læs mere om levering af mad, menuplaner og priser.

Find din visitator (hjemmepleje og madservice)

Har du behov for et hjælpemiddel, kan du læse mere om de forskellige typer af hjælpemidler, og hvordan du bliver visiteret til dem.

Kropsbårne hjælpemidler
Boligindretning
Forbrugsgoder

Hørekonsulenten i Lolland Kommune kan træffes alle hverdage mellem kl. 8 og 9 på telefon 54 67 62 24.

Du kan også sende en mail på socialogarbejdsmarked@lolland.dk

I mailen skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer - og hvad henvendelsen drejer sig om. Så kontakter hørekonsulenten dig.

Efter aftale kan du træffe hørekonsulenten på Maribo Sundhedscenter.

Hvis du mangler batterier og slanger til dit høreapparat

Batterier og slanger bestilles via Oticon. Bestillingen kan ske på telefon 39 17 74 44 (åbent alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00) eller via Oticons hjemmeside

Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning.

Kørsel til læge og speciallæge bestilles hos Lolland Kommune, tlf. 54 67 67 67

Kørsel til vagtlæge bestilles hos Flextrafik

Kørsel til sygehus arrangeres via sygehuset

Se regler for transport i Lolland Kommune

Læse om de generelle regler på borger.dk

Har du brug for hjælp til havearbejde og/eller snerydning, og er du i forvejen visiteret til personlig pleje/praktisk hjælp?

Læs om mulighederne for hjælp til havearbejde, snerydning mm.

Hvis dit fysiske eller psykiske helbred forhindrer dig i at hente post ved vejen, kan du søge dispensation til at få den bragt til indgangsdøren.

Læs mere og søg dispensation på borger.dk