Der er juniorklubber i Nakskov, Maribo og Rødby i ungdomsskoleregi. Udenfor de nævnte byer er der SFO2 i samarbejde med skolernes SFO'er.

SFO2/juniorklub er et tilbud til børn fra 1. april det år barnet går i 3. klasse indtil skoleårets afslutning det år barnet går i 6. klasse.

Klubbernes åbningstider oplyses ved henvendelse til juniorklubberne:

Maribo Juniorklub - 54 78 43 96
Nakskov Juniorklub - 54 67 74 36
Rødby Juniorklub - 54 60 20 65 

I 2019 er forældrebetalingen 508 kr./måned/barn i 11 måneder (juli er betalingsfri). Betalingen dækker 5 dage om ugen. Der er mulighed for søskenderabat og fripladstilskud.

Tilkøb af pasning i skolefri uger

SFO2/juniorklubberne har kun åbent på skoledage. 

Derfor kan der tilkøbes ordinært SFO-tilbud i ferieperioden mod en yderligere betalingen til SFO-takst. SFO-tilmeldingen kan enten være gældende for juli måned (fra kl. 8.00 – 16.45 / fredag kl. 16.00) som koster 1.192 kr. (2019) og/eller på skolefri dage i perioden 1. april – 31. marts (fra kl. 8.00 – 16.45 / fredag kl. 16.00) som koster 1.192 kr. (2019) (inkl. efterårsferie, juleferie, vinterferie og øvrige helligdagsferier, dog ikke juli måned).

Du skal logge på Digital Pladsanvisning og lave en opskrivning.

Når du udfylder ansøgningen, skal du svare på:

  • I hvilket område af kommunen du ønsker plads
  • I hvilken SFO2/juniorklub du ønsker plads
  • Hvilket modul du ønsker (se mulighederne herunder)
KLUB: Klub uden tilkøb (kl. 12.00-16.45 (fredag til 16.00)
KLUB 2: Klub med tilkøb af morgenpasning
KLUB 3: Klub med tilkøb af SFO i juli
KLUB 4: Klub med tilkøb afSFO i april-marts (ikke juli)
KLUB 5: Klub med tilkøb af morgenpasning + SFO i juli
KLUB 6: Klub med tilkøb af morgenpasning + SFO i april-marts (ikke juli)
KLUB 7: Klub med tilkøb af af morgenpasning + SFO i april-marts (ikke juli) + SFO i juli
KLUB 8: Klub med tilkøb af SFO i april-marts (ikke juli) + SFO i juli
KLUB 9: Morgenpasning men ikke klub

Udmeldelse

Udmeldelse fra en plads i juniorklubben skal ligeledes ske via Digital Pladsanvisning. Det skal gøres med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.