Der er juniorklubber i Nakskov, Maribo og Rødby i ungdomsskoleregi. Udenfor de nævnte byer er der SFO2 i samarbejde med skolernes SFO'er.

SFO2/juniorklub er et tilbud til børn fra 1. april det år barnet går i 3. klasse indtil skoleårets afslutning det år barnet går i 6. klasse.

Klubbernes åbningstider oplyses ved henvendelse til juniorklubberne:

Maribo Juniorklub - 54 78 43 96
Nakskov Juniorklub - 54 67 74 36
Rødby Juniorklub - 54 60 20 65 

I 2019 er forældrebetalingen 508 kr./måned/barn i 11 måneder (juli er betalingsfri). Betalingen dækker 5 dage om ugen. Der er mulighed for søskenderabat og fripladstilskud.

Tilkøb af pasning i skolefri uger

SFO2/juniorklubberne har kun åbent på skoledage. 

Endvidere kan der tilkøbes ordinært SFO-tilbud i ferieperioden mod en forøgelse af betalingen til SFO-takst. SFO-tilmeldingen kan være gældende for

  • juli måned – fra kl. 8.00 – 16.45 / fredag kl. 16.00 – pris 1.192 (2019)

og/eller

  • skolefri dage i perioden 1. april – 31. marts – fra kl. 8.00 – 16.45 / fredag kl. 16.00 – pris 1.192 (2019) (inkl. efterårsferie, juleferie, vinterferie og øvrige helligdagsferier, dog ikke juli måned).

Du skal logge på Digital Pladsanvisning og lave en opskrivning.

Se eventuelt denne Vejledning til Digital Pladsanvisning inden du starter.

Udmeldelse

Udmeldelse fra en plads i juniorklubben skal ligeledes ske via Digital Pladsanvisning. Det skal gøres med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.