Kommunens regnskab for 2018 blev den 28. marts godkendt af byrådet.

Regnskabet endte med et overskud på bundlinjen på 5,9 mio. kr. og et driftsoverskud på 118,5 mio. kr. Til sammenligning var der i 2017 et driftsoverskud på 158,9 mio. kr. Der var i 2018 budgetteret med et overskud på driften på 106,5 mio. kr. Regnskabet ser derfor umiddelbart fornuftigt ud.

Regnskabet er en præcis måling af kommunens økonomiske tilstand, da det fokuserer på, hvad der faktisk er sket i løbet af året. Det er også her, du kan læse om udvalgenes arbejde og indsatsområder i 2018.

Godkendelsen er sket på samme tidspunkt som sidste år og må benævnes som tidlig regnskabsaflæggelse.

Årsberetningen er også denne gang illustreret med flotte og farverige billeder taget af Nakskov Fotogruppe.