Hvis du mener, et byggeri ikke lever op til reglerne, har du mulighed for at klage til os.  
Der kan være mange grunde til at klage, fx.:

  • hvis du mener at bygningsreglementets regler ikke er blevet fulgt
  • hvis en lokalplan eller tinglyst deklaration ikke er blevet fulgt
  • hvis du mener, du er part i en aktuel sag, og du ikke er blevet hørt          

Prøv først selv

En god måde at løse et problem på er ofte at kontakte sin nabo eller den pågældende ejer og gøre vedkommende opmærksom på problemet. En god nabo ønsker ikke at være til gene for sine omgivelser, men har måske overset, at han/hun er årsag til problemer for andre. En stille og rolig snak over hækken/havelågen vil sandsynligvis løse dit problem og bevare det gode naboskab.

Hjælper det ikke…

Hjælper det ikke at snakke med naboen, kan du udfylde dette klageskema, som sendes til Byggeri og Ejendomme i Lolland Kommune. Formålet med skemaet er at fremme kommunes behandling af din klage.

Vær opmærksom på, at en klage er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se, hvem der klager, og hvad der klages over. Det gælder både for mundtlige og skriftlige klager.

Går kommunen nærmere ind i sagen, vil du blive orienteret og få besked om sagens udfald, hvis du er part i sagen.