Forældre til børn i daginstitutioner (vuggestue og børnehave) har mulighed for at få udvidet åbningstid om morgenen fra kl. 6.00 eller 6.15 eller om eftermiddagen til kl. 17.00 (16.15 eller 16.30 på fredage).

Hvis du har behov for udvidet åbningstid, skal du sende en ansøgning til Staben under Skole og Dagtilbud. Den skal klart dokumentere behovet og vil blive vurderet i samråd med den pågældende institutionsleder.

Ansøgningsskema

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du får udleveret i dit barns daginstitution. Det udfyldte skema skal sendes til Staben for Skole og Dagtilbud. Da det indeholder cpr. numre, skal du ikke sende det via mail. Du kan eventuelt bede dit barns daginstitution til at sende det. Ellers skal det sendes via e-boks eller som almindelig brevpost. 

Krav ved bevilling af udvidet åbningstid:

  • Barnets samlede tid i daginstitutionen må maksimalt være 50,5 time/uge.
  • Der kan søges om udvidet åbningstid for en periode på minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder.
  • Ansøgning skal sendes mindst 14 dage før behovsdatoen.