Her finder du en alfabetisk oversigt over sundhedstilbud i kommunen. Ved at klikke på tilbuddet, kan du læse om, hvad tilbuddet indeholder.

Ønsker du at vide mere om det enkelte tilbud, kan du følge linket videre til sundhed.dk. Her kan du læse om eksempelvis forløbet, og hvordan du tilmelder dig.

Bækkenbundshold - vedligehold

Træning fremmer knibefunktionen i bækkenbunden, således at borgeren opnår kontinens eller bedring af inkontinenssymptomer.
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Læs om bækkenbundshold og inkontinens på sundhed.dk

Livet med demens for borgere og pårørende

Tilbuddet er til borgere og pårørende, der lever med demens. Formålet er at borgeren opnår højest mulig livskvalitet i sin dagligdag, får viden og forståelse for sin demenssygdom, og får mulighed for at danne netværk.

Læs om livet med demens på sundhed.dk

Lær at tackle følger efter en hjerneskade

Få viden og fællesskab - livet ændres på mange områder efter en hjerneskade. Nogle af følgerne oplever man lige efter skaden, andre opdager man hen ad vejen. Vi tilbyder undervisning og erfaringsudveksling, således at du styrkes til bedre at håndtere din nye livssituation. Tilbuddet kræver henvisning.

Læs om, hvordan du tackle følgerne efter en hjerneskade på sundhed.dk

 

Klamydia hjemmetest

Formålet er, at nedbringe antallet af inficerede med klamydia ved at flere borgere i risikogruppen lader sig teste og deltager i anonym smitteopsporing, hvis testet positiv.

Læs mere om klamydia hjemmetest på sundhed.dk

Rehabiliteringstilbud for borgere med KOL

Har du fået stillet diagnosen mild til svær KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), er dette kursus for dig.

Kurset giver dig en grundlæggende viden om sygdommen, de forbundne risici og muligheder for at leve med sygdommen, samt understøtter dig til en sundere livsstil.

I kurset indgår rygestopintervention, fysisk træning og ernæringsvejledning samt vejledning i brug af medicin.

Du skal kontakte din egen læge, hvis du ønsker at blive henvist til KOL kursus. Din læge videresender henvisningen til Lolland Kommune.

Læs om KOL rehabilitering på sundhed.dk

Find din visitator

Lungelidelser - Vedligeholdelsestræning

Tilbud til borgere med lungelidelser. Formålet er at borgeren opnår højst mulig funktionsevne og livskvalitet. Forebygger forværring af KOL og (gen)-indlægges, samt får mulighed for at danne netværk.

Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Læs om lungelidelser og vedligeholdelsestræning på sundhed.dk

Rehabiliteringstilbud for borgere med kronisk hjertesygdom

Har du fået stillet diagnosen ”kronisk hjertesygdom og med ringe egenomsorgsevne” og kan du udføre fysisk træning, er dette kursus for dig.

Kurset giver dig en grundlæggende viden om sygdommen, de forbundne risici og muligheder for at leve med sygdommen, samt understøtter dig til en sundere livsstil.

I kurset indgår rygestoptilbud, fysisk træning og ernæringsvejledning samt vejledning i brug af medicin.

Du skal kontakte din egen læge hvis du opfylder ovenstående kriterier og ønsker at blive henvist til et rehabiliteringstilbud. Din læge videresender henvisningen til Lolland Kommune.

Læs om hjerterehabilitering på sundhed.dk

Find din visitator

Lær at tackle kronisk sygdom

Formålet med kurset er at give borgeren inspiration og værktøjer til at tackle de problemer og udfordringer, som følger med kronisk sygdom.

Læs om kurset 'Lær at tackle kronisk sygdom' på sundhed.dk

Lær at tackle kroniske smerter

Formålet med kurset er at give borgeren inspiration og redskaber til, hvordan de kan leve et godt liv, selv om de har kroniske smerter.

Læs om kurset Lær at tackle kroniske smerter på sundhed.dk

Rehabiliteringstilbud for borgere med kræft

Formålet er at støtte og inspirere borgeren til at leve et aktivt liv og opnå højst mulig livskvalitet i egen hverdag. 

Tilbuddet kræver henvisning.
Tilbuddet er en del af et forløbsprogram.

Læs om kræft rehabilitering på sundhed.dk

Individuel rygestoprådgivning

Borgeren kan få hjælp til at kvitte tobakken gennem et telefonisk rådgivningsforløb.

Læs om rygestop på sundhed.dk

Kom forbi sundhedsinfoen til en uforpligtende snak om din sundhed. Der er ikke faste åbningstider, men hold øje med aktiviteter på Folkesundhed Lollands facebookside, eller se om døren er åben, når du er på Sundhedscenteret.

Sundhedsinfoen i Maribo, Maribo Sundhedscenter, Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo

Sundhedsinfoen i Nakskov, Nakskov Sundhedscenter, Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov

Formål med den kommunale sygepleje er at forebygge sygdom og fremme sundhed samt yde sygeplejefaglig pleje og behandling. Sygeplejen samarbejder med de regionale sundhedstilbud og tilstræber at medvirke til at skabe kontinuitet og sammenhæng for den enkelte borger. Tilbud om kommunal sygepleje kræver henvisning fra læge, sygehus eller via kommunens visitation.

Læs om sygepleje på sundhed.dk

At yde sygepleje, rådgivning og behandling på kommunens sygeplejeklinikker.

Læs om sygeplejeklinikker på sundhed.dk

Rehabiliteringstilbud for borgere med type2-diabetes

Har du fået stillet diagnosen type 2-diabetes, og kan du udføre fysisk træning, er dette kursus for dig.

Med kurset øger du din trivsel og livskvalitet gennem meningsfyldte aktiviteter, fysisk træning og socialt samvær.

I kurset indgår rygestoptilbud, fysisk træning, kostvejledning og vejledning i brug af medicin.

Du skal kontakte din egen læge hvis du opfylder ovenstående kriterier og ønsker at blive henvist til et rehabiliteringstilbud. Din læge videresender henvisningen til Lolland Kommune.

Tilbuddet kræver henvisning.
Tilbuddet er en del af et forløbsprogram.

Læs mere om Type 2 diabetes rehabilitering på sundhed.dk

Find din visitator