Her finder du information omkring håndteringen af spildevand i kloakerede områder, ansvarsfordelingen og råd til akutte kloakproblemer.

Hvis der opstår problemer med at komme af med dit spildevand eller tagvand til kloakken, skal du først kontrollere om vandet løber frit på din egen grund. Du kan eventuelt kontakte en slamsuger, hvis der er opstuvning af vand i brønde og afløb.

Hvis problemet er uden for din grund, og du bor i et kloakeret område, skal du kontakte Lolland Spildevand A/S - tlf: 72 30 11 11.

I visse områder skal husspildevandet og tagvandet (regnvand) separeres i hver deres kloakledning. Dette gøres for at undgår udslip af spildevand til miljøet, samt øge effektiviteten af kloaknettet i Lolland Kommune.

Som grundejer i disse områder, er det dit ansvar at tilslutte dit spildevand til den anviste spildevandsledning. Regnvandet må du gerne håndtere på anden måde.

Når Lolland Spildevand A/S er færdig med at etablere de nye spildevandsledninger vil du modtage brev fra Kommunen omkring tilslutningsfrist. Når tilslutningen er udført skal kloakarbejdet færdigmeldes til Kommunen.

I områder hvor der er anlagt kloakledninger, skal man tilslutte sit spildevand til disse. Almindelig husspildevand kræver ikke en tilladelse fra Kommunen og det er grundejerens ansvar, at tilslutningen bliver udført. Tilslutningen skal færdigmeldes til Kommunen.

Tilslutning af andre typer spildevand kræver en tilladelse fra Kommunen. Er du i tvivl kan du kontakte os.

Alt arbejde der involverer kloakker, spildvand og regnvand, skal udføres af en autoriseret kloakmester. Visse dele af arbejdet kan udføres af ikke autoriserede personer, men dette skal aftales med den pågældende kloakmester.

Listen over autoriserede kloakmestre findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Efter udført kloakarbejde skal kloakmesteren færdigmelde arbejdet til Lolland Kommune. Som kloakmester kan du anvende denne digitale færdigmeldingsblanket. Hvis du har spørgsmål til noget, vedr. udfyldelsen, kan du kontakte Teknik og Miljø via denne mailadresse spildevand@lolland.dk.

I de kloakerede områder er det Lolland Spildevand A/S, der står for etableringen og vedligeholdelsen af kloakledningerne på offentlige arealer.

På private arealer er det grundejeren der er ansvarlig for at kloakforholdene er i orden.

Du kan læse mere om Lolland Spildevand A/S, samt deres anlægsprojekter, på Forsyningens hjemmeside.