Planlagte og igangværende gravearbejder, som er anmeldt i Lolland Kommune

I henhold til bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssigt områder, BEK. NR. 1650 af 16. december 2015, §3, kan du herunder se oversigt over igangværende og planlagte gravearbejder.