Vi ser det som en af vores vigtigste kerneopgaver at yde din virksomhed service og hjælpe med det, som netop din virksomhed har brug for.

Det er vores job at sikre hurtig og professionel hjælp, så din virksomhed har de beste betingelser for at få relevant arbejdskraft og fortsat udvikling.

Jobcenter Lollands virksomhedsservice tilbyder et tæt samarbejde og yder gratis service både i forhold til rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft:

Vi hjælper med at skaffe den rette arbejdskraft, der har de nødvendige kompetencer og du får en tilbagemelding inden for 24 timer.

Vi har overblik over jobsøgende i hele landet og formidler kontakt til potentielle nye medarbejdere med udgangspunkt i din virksomheds behov. Det er vigtigt for os, at der sker det helt rigtige match mellem din virksomheds profil og behov og den jobsøgende.

Du oplyser om arbejdskraftbehov og ønsker til kvalifikationer.

Vi tager en første samtale med den ledige, så du som arbejdsgiver kun får henvist relevant arbejdskraft, og du vælger selvfølgelig selv, hvem du vil ansætte.

Kontakt Jobcentrets rekrutteringsenhed direkte på telefon 23 32 01 22 eller på e-mail: meju@lolland.dk eller piaor@lolland.dk

Medarbejdere er en vigtig ressource i alle virksomheder.

Vi vil yde en stor indsats for at bidrage til, at du kan fastholde din virksomheds medarbejdere f.eks. i tilfælde af sygdom, handicap eller lign..

Læs om refusion af sygedagpenge på Virk.dk eller kontakt Jobcenter Lolland.

For at kunne få tilskud til en voksenlærling skal lærlingen:

 • Være mindst 25 ved uddannelsesstart
 • Være ledig eller ufaglært

Afhængig af uddannelsesniveau og ledighedsperiode gælder der forskellige regler for tilskuddets størrelse og varighed og hvilke uddannelser, der kan ydes tilskud til.

Ufaglærte i beskæftigelse eller med mindre end 2 måneders ledighed kan kun ansættes som voksenlærlinge med tilskud, hvis de vælger en uddannelse på den regionale voksenlærlingeliste

Anmod om forløb for voksenlærlinge på Vitas

Kontakt Jobcenter Lollands virksomhedskonsulenter og få et overblik over regler og tilskud

Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere.

 • Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken.
 • Er der behov for kurser inden ansættelsen, tilrettelægger du dem sammen med Jobcentret. 
 • Jobcentret formidler kontakt mellem dig og en ledig.

Anmod om oprettelse af virksomhedspraktik på Vitas

Kontakt Jobcenter Lollands virksomhedskonsulenter og få et overblik over regler og tilskud

Ansæt en ledig med tilskud i 6 måneder

På den måde får du god tid til at danne dig et indtryk af, hvordan den pågældende arbejder - fagligt og i samarbejdet med kollegerne.

En fordel for dig og for den ledige

 • Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.
 • Du får tilskud i maksimalt 6 måneder.  (*) Det er jobcentret, der i sidste ende afgør længden af den periode, der skal gives løntilskud til.
 • Du kan også i nogle tilfælde få tilskud til at dække de omkostninger, som du har ved at introducere og oplære den ledige, og den lediges praktiske erhvervserfaring kan suppleres med kurser. Vi bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering.
 • Den lediges praktiske erhvervserfaringer kan suppleres med kurser. Vi bidrager gerne med vejledning og eventuel finansiering.

Anmod om oprettelse af løntilskud på Vitas

Kontakt Jobcenter Lollands virksomhedskonsulenter og få et overblik over regler og tilskud

Vi ved, at virksomhederne værdsætter dygtige og velkvalificerede medarbejdere.

Vi tilbyder at hjælpe med at gøre dine medarbejdere endnu dygtigere ved at formidle opkvalificering i form af jobrotation, som kan udgøre en stor gevinst for virksomheder og ansatte.

Kontakt Jobcenter Lollands virksomhedskonsulenter og få et overblik over regler og tilskud

Er din virksomhed i en periode, hvor der ikke er opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, og ønsker du at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes overenskomstfastsatte arbejdstid nedsættes i en periode, og medarbejderne modtager supplerende dagpenge. Arbejdsfordelingen kan omfatte dele af eller hele virksomheden. Det er en forudsætning, at virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Sådan gør du:

 • Arbejdsfordelingen skal anmeldes til Jobcenter Lolland og godkendes af Det regionale Arbejdsmarkedsråd.
 • Afhængig af længden af den planlagte arbejdsfordeling, over/under 13 uger, gælder der forskellige regler for varslingen.

Kontakt Jobcenter Lollands virksomhedskonsulenter og få et overblik over regler og tilskud

Vi har overblik og viden om alle beskæftigelsesfremmende ordninger, som også er relevante for din virksomhed.

Vi tilbyder tæt samarbejde med udgangspunkt i din virksomheds individuelle behov og med direkte kontakt til vores virksomhedskonsulenter.

Læs Jobcenter Lollands folder om Virksomhedsservice