Ny adgang

Ønsker man at etablere en adgang til sin grund fra offentlige veje eller private fællesveje, skal man søge om tilladelse hos Park og Vej.

Opmærksomheden henledes på, at det ved etablering af adgang til en privat fællesvej er en forudsætning, at man har vej ret til denne vej, hvilket vil sige, at man har vejejerens tilladelse til at benytte vejen.

Ændring af eksisterende adgangsforhold til offentlig vej

Ligeledes skal der fremsendes ansøgning, hvis der skal foretages ændringer af nuværende adgangsforhold.

Udførelse

Når du har tilladelsen kan du enten træffe aftale om, at Park og Vej udfører arbejde mod betaling eller du kan fremsende et projekt til godkendelse og eventuel lade arbejdet udføre af en entreprenør.