Man kan altid kontakte kommunen, hvis man står med problemer eller har behov for at tale med en udenforstående. Kontakten kan ske på mange niveauer

Har familien problemer, er der flere forskellige tilbud, der kan hjælpe og støtte alt efter hvad problemet er. Hvad der har indflydelse på en familie kunne for eksempel være:

 • uoverensstemmelser mellem forældre og børn
 • problemer med alkohol- eller stofmisbrug
 • barns eller forældres psykiske / fysiske problemer
 • barns skolefravær eller mistrivsel

Forældre og børn kan for eksempel kontakte barnets lærer eller kommunens Åbne Anonyme Rådgivning. Man kan også kontakte den Åbne Rådgivning på barnets skole. Alle med bopælstilknytning i Lolland Kommune kan henvende sig til Børn- og Ungerådgivningen for at få hjælp. En sagsbehandler vurderer så, hvilken hjælp, der passer bedst til  familien. Børn- og Ungerådgivningen har en lang række forebyggende tilbud, som der umiddelbart kan henvises til.

Undersøgelse af barnets forhold

Viser det sig at der er brug for et mere vidtrækkende og længerevarende tilbud, vil der blive lavet en såkaldt § 50-undersøgelse af barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen skal komme ind på en række forhold som:

 • udvikling og adfærd
 • familieforhold
 • skoleforhold
 • sundhedsforhold
 • fritidsforhold
 • venskaber

Handleplan og tilbud

Undersøgelsen kan vise, at en særlig støtte er nødvendig – dette tilbud kaldes en foranstaltning. Inden foranstaltningen besluttes, skal sagsbehandleren udarbejde en handleplan. Handleplanen skal beskrive, hvad formålet med foranstaltningen er. Det skal også fremgå af handleplanen, hvordan indsatsen skal være, for at formålet kan nås. Handleplanen skal komme ind på de samme forhold, som undersøgelsen, det vil sige udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber.

Hvis barnet eller familien har brug for særlig støtte, har kommunen pligt til at hjælpe. Kommunen kan bl.a. tilbyde:

 • konsulentbistand
 • praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet
 • familiebehandling
 • etablering af døgnophold og aflastningsordninger
 • en personlig rådgiver eller kontaktperson for barnet
 • økonomisk støtte eller anbringelse uden for hjemmet

Opfølgning

Når foranstaltningen er startet, skal sagsbehandleren følge indsatsen og revidere handleplanen, så den hele tiden afspejler barnets eller familiens behov for støtte.

Underretninger

Børn og Ungerådgivningen kontakter familien, hvis de har fået en underretning på et barn.

Netværksmøder

For at hjælpe børn og unge med problemer kan forældre og professionelle som for eksempel skolelærer, sagsbehandler, læger med flere sammen holde netværksmøder. På møderne kan de drøfte mulighederne for hjælp og støtte til barnet og familien.