Snoezelhuset er et multisensorisk sansehus for borgere, der er fysisk eller psykisk begrænsede i deres aktivitetsmuligheder.

Et Snoezelhus er et sted, hvor man kan komme til at bruge alle sine sanser aktivt og få anderledes nye oplevelser, som kan virke enten oplivende eller afslappende.

Snoezelhusets målgruppe er mennesker, som grundet fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse kan have svært ved i dagligdagen at få tilstrækkeligt af de sansestimuli, som medvirker til at fastholde et stabilt forhold til omverdenen.

Anvendt målrettet kan også andre grupper af mennesker have glæde af Snoezelhusets udbud af sanseoplevelser, f.eks. demente mennesker, psykotiske mennesker og mennesker med andre sansemæssige vanskeligheder - børn som voksne.