Demenskonsulenterne kan rådgive dig og dine pårørende, hvis I har spørgsmål om demens.

Alle kan henvende til demenskonsulenterne med en tidlig bekymring om demens, og få råd og vejledning. Udredning af demens foregår hos lægen. Jo tidligere i forløbet demens bliver identificeret og udredt, jo bedre mulighed for at iværksætte behandling, støtte og hjælp.

Demenskonsulenterne kan støtte patient og pårørende i udredningsforløbet. Vi kan hjælpe med information, kontakt til læge og demensklinik. Vi kan også hjælpe med kontakt til visitation, interesseorganisationer m.m.

Du træffer demenskonsulenterne på telefon 54 67 77 00.

Demenskonsulenter

Teamleder Annika Due
Demenskonsulent Ida Jørgensen
Demenskonsulent Anita Skovsø
Demenskonsulent Suzanne Farkas
Demenskonsulent Annette Gullev Lund
Demenskonsulent Malou Pjetursson Nørskov Andreasen

Vores tilbud til borgere med demens

Det er Lolland Kommunes Visitation, der vurderer borgerens behov for hjælp og træffer afgørelse om tildeling og udmåling af hjælp til borgeren. Tildeling af hjælp sker på baggrund af en konkret individuel vurdering.

Kommunens ydelser til borgere med demens og eventuelle pårørende ydes i henhold til Sundhedsloven og Lov om Social Service, herunder Lov om Frit valg.

Tilbuddene, der målrettes den enkelte borger og dennes husstand, kan omfatte: