Hos Park og Vej starter vinterberedskabet allerede d. 1. oktober og det fortsætter helt frem til d. 1. maj. I den periode har vi mindst en vintervagt på døgnet rundt, som holder øje med vejr- og vejsituationen.
Hvordan selve glatførebekæmpelsen og snerydningen skal foregå er beskrevet i vores Vinterregulativ, der er lavet i et sammenarbejde mellem Politiet og Park og Vej og som efterfølgende er politisk godkendt af Teknisk Udvalg. Vinterregulativet beskriver nærmere omkring prioriteringen og indsatsen på de enkelte kommunale veje og stier. Vejnettet er prioriteret i forhold til, hvor meget trafik der kører på dem og hvor vigtige de er i forhold til den overordnede og den lokale trafik. Vejene har ikke nødvendigvis samme prioritering ved saltning som ved snerydning.

Når først det sner kraftigt vil Park og Vej opfordre til at der bliver ringet mindst muligt til os. Vores vintervagter er fuldt optaget af, at få vinterberedskabet optimeret og få det maksimale ud af driftspersonalet. Vejene vil blive ryddet så hurtigt som muligt og som det er beskrevet i Vinterregulativet.

Læs mere om hvornår de enkelte Vejklasser bliver vintervedligeholdt.

""
Klik på kort for at se Vejklasser

Nødsituation

Opstår der en nødsituation så kontakt Politiet, Falck eller Hjemmeplejen - de har et nødnummer til vintervagten og vil altid kunne bestille en sneplov eller andet.

Grundejers forpligtelser 

Som grundejer har man også nogle forpligtelser, dem kan der læses mere om på borger.dk.  Ligger ejendomme ud til en privat fællesvej, har man pligt til at rydde både fortov og kørebanen.