Det er kun ejer/ejere af ejendommen, som kan få fritidsstatus, og du må ikke have folkeregisteradresse på ejendommen. Det kræver ikke tilladelse at ændre en helårsbolig til fritidsbolig, men du skal give kommunen besked, så statusændringen kan blive registreret i BBR-registret. 

Et fritidshus ligger i landzone og du må kun overnatte i boligen i forbindelse med kortvarige ferieophold. Du skal være opmærksom på, at en flexboligtilladelse giver dig samme muligheder for at benytte din bolig til fritidsformål. I modsætning til en bolig med fritidsstatus kan flexboligtilladelsen ophæves uden tilladelse fra kommunen.

Læs mere om flexboligordningen

Hvis du på et senere tidspunkt efter 3 år igen ønsker at ændre ejendommens status fra fritidshus til helårsbolig, kræver det en landzonetilladelse, med mindre du er pensionist (se afsnit nedenfor). Du kan ansøge om landzonetilladelse på borger.dk. Sammen med ansøgningen skal der vedlægges en gældende energimærkningsrapport.

Energimærkningsrapporten udarbejdes af en energimærkningskonsulent fra et certificeret firma. Du kan hente en liste over energimærkningskonsulenter på sparenergi.dk. Energimærkningsrapporten indeholder en række forslag til energibesparelser. Kommunen stiller som vilkår, at de forslag til energibesparelser, som i rapporten er vurderet til at være rentable indenfor 10 år, skal udføres.

I vores behandling af landzoneansøgningen undersøger vi, om bygningen oprindeligt er opført som en helårsbolig. Hvis det ikke er tilfældet, giver vi afslag på din ansøgning om landzonetilladelse.

Hvis ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, skal sagen sendes til Naturstyrelsen, da der er tale om en dispensationssag. Hvis Naturstyrelsen giver afslag, henlægger vi sagen.

Særlige regler for pensionister

Er du pensionist, og har du ejet din fritidsbolig i 1 år, har du en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse. Tilladelsen er personlig og medfører ikke, at huset skifter status til helårshus. Det kræver ikke byggesagsbehandling, når boligen ændrer anvendelse til helårsbeboelse.