Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune har etableret en pulje der har til formål at yde støtte til ressourcesvage familiers børn og unge, så de har mulighed for at deltage i et kultur- eller fritidstilbud i en af kommunens idræts- og fritidsforeninger, kulturelle foreninger, musikskoler m.m.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er børn og unge op til 25 år fra ressourcesvage familier som søger støtte til fritidsaktiviteter eller skole- og uddannelsesrettede aktiviteter og som har lyst til eller behov for at være aktive i fritiden og være en del af et interessebaseret fællesskab.

Ressourcesvage familier defineres ved at de enten har et eller flere sociale problemer f.eks. sindslidelse, alkoholmisbrug m.m., eller har vanskeligt ved selvforsørgelse.

Puljen kan yde støtte til

  • Udgifter til kontingent til én aktivitet pr. halvår.
  • Personligt udstyr f.eks. sportstøj og sko som er nødvendigt for at dyrke aktiviteten. Max. tilskud 1.000 kr. (dokumentation eller rekvisition).
  • Deltagelse i stævne og træningslejr.
  • Deltagelse i sommerferieaktiviteter.
  • Skole- og uddannelsesrettede aktiviteter.

Hvem kan søge

Alle, der er i kontakt med børn og unge og som vurderer, at der ligger en social eller økonomisk barriere for at barnet eller den unge deltager i fritidsaktiviteter, kan søge om støtte fra puljen. F.eks.:

  • Foreninger.
  • Sundhedsplejersker.
  • Undervisere.

Hvordan søger jeg

Udfyld formularen nederst på siden.
Ansøgninger modtages og behandles løbende, så børn og unge kan påbegynde aktiviteten hurtigst muligt.

Puljen forvaltes af Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice. Har du spørgsmål vedrørende puljen eller din ansøgning kan du skrive til kulturogfritid@lolland.dk

Du har også mulighed for at søge pulje til indsatser for ressourcesvage børn


 

Ansøgning