Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for alle landbrug og virksomheder i kommunen, med undtagelse af enkelte større virksomheder, hvor Staten er tilsynsmyndighed.

En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, findes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsbekendtgørelsen

Kommunens opgaver og beføjelser er beskrevet i Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK. nr. 866 af 23. juni 2017.

Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen mindst hver 4. år offentliggøre en tilsynsplan for miljøtilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug, der har husdyr.

Download Lolland Kommunes miljøtilsynsplan for 2018-2021

Brugerbetaling

Miljøtilsyn er underlagt brugerbetaling, og der betales både for de timer hvor tilsynsmedarbejderen er tilstede på ejendommen, og timer på kontoret, der bruges til forberedelse og udarbejdelse af tilsynsrapporter mv. Timeprisen er fastsat af Miljøstyrelsen, og er i 2018 kr. 322,49.

Offentliggjorte miljøgodkendelser og tilsynsrapporter

Miljøgodkendelser og tilsynsrapporter offentliggjort af Lolland Kommune kan hentes via DMA, Digital Miljøadministration, hos Miljøstyrelsen

Digital Miljøadministration

Tilsynskampagner

Lolland Kommune skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper.

Formålet med kampagnerne er at skabe ændringer i adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. I tilsynskampagnerne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes. Tilsynsmyndigheden skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen. 

Materiale om årets kampagne kan hentes via DMA, Digital Miljøadministration, hos Miljøstyrelsen

Digital Miljøadministration

Tilsynskampagnerne i 2019 har følgende emner: Driftsjournal og egenkontrol hos miljøgodkendte virksomheder