Skal man fx afholde en havnefest, en byfest, et loppemarked, et sportsstævne eller en anden form for arrangement, hvor man skal bruge en eksisterende bygning, som er godkendt til en helt anden anvendelse end den midlertidige brug - fx en lagerhal, hvor der skal afholdes et loppemarked - så skal man være opmærksom på nedenstående.

Den midlertidige brug kræver muligvis en byggetilladelse til ændret anvendelse, for at arrangementet kan afholdes lovligt - også hvis denne kun er 1 dag/weekend.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen kan der være brug for:

  • at I dokumenterer de konstruktive forhold i forhold til brand og statik
  • at I fremsender en pladsfordelingsplan med bord/stoleopstillinger
  • at I dokumenterer flugtvejsforhold
  • etc.

Der kan være stor forskel på, hvilke bygninger der kræver byggetilladelse, og hvilket materiale der skal fremsendes til byggesagsbehandlingen. Send derfor en forespørgsel i god tid, som beskriver, hvilken adresse og bygning der er tale om, og hvad I ønsker bygningen anvendt til. Så kan vi vejlede jer, om arrangementet kræver en tilladelse eller ej, og hvilket materiale vi skal bruge til en evt. sagsbehandling af den ændrede anvendelse.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på 4-6 uger fra det tidspunkt, hvor Lolland Kommune har modtaget et fyldestgørende ansøgningsmateriale.