Kriterier for tildeling af støtte fra Frie Kulturmidler 2019

De projekter der vil kunne modtage underskudsdækning skal være nyskabende kulturprojekter eller bredere folkelige kulturarrangementer eller grænseoverskridende kulturprojekter.
Støtte kan gives til såvel folkelig som professionel kunst og kultur, idet der lægges vægt på aktiviteter, som hver på deres felt repræsenterer kvalitet.

Kriterier - puljen til nyskabende kulturprojekter

Kriterier for bevilling af midler fra puljen til nyskabende kulturprojekter eller bredere folkelige kulturarrangementer/events.

 • Projekter/aktiviteter vedr. nyskabende kulturprojekter eller folkelige kulturarrangementer/events skal finde sted i Lolland Kommune.
 • Medfinansiering forudsættes normalt.
 • Ved ansøgning om støtte til et tilbagevendende projekt, skal projektet hvert år indeholde et nyskabende element.
 • Der kan kun opnås støtte én gang årligt til samme arrangementstype.
 • Projekter der understøtter Kulturregion Storstrøms Kulturaftales tre indsatsområder vægtes højt.

Indsatsområder

Indsatsområderne er:

 • Kultur og Læring.
 • Kultur og Livskvalitet.
 • Natur og Kulturarv.

Kriterier - puljen til grænseoverskridende kulturprojekter

Kriterier for bevilling af midler fra puljen til grænseoverskridende kulturprojekter.

 • Kulturelle samarbejdsprojekter mellem utraditionelle partnere.
 • Projekter, der fremmer kulturfremstød uden for kommunen eller landets grænser.
 • Projekter, der relaterer sig til samarbejde på tværs af Femern Bælt.
 • Projektet skal have kulturel værdi for Lolland Kommune.

For at modtage en bevilling

For at modtage en bevilling fra de Frie Kulturmidler skal projekterne opfylde nedenstående kriterier:

 • Størsteparten af projektets medfinansiering må ikke bestå af kommunale midler fra andre puljer i Lolland Kommune.
 • Det SKAL oplyses hvis der søges midler i andre kommunale puljer end denne.
 • Offentlig adgang er en forudsætning.
 • Støtte gives som hovedregel som underskudsdækning.
 • PR og transport kan maksimalt udgøre 20 % af det bevilligede beløb.

Udgifter uden bevilling

Følgende udgifter m.m. kan ikke opnå bevilling via frie Kulturmidler:

 • Der gives ikke støtte til kommercielle aktiviteter.
 • Der gives ikke støtte til forplejning.
 • Der bevilliges ikke tilskud til driftslignende udgifter.
 • Der gives ikke støtte til allerede igangværende eller afsluttede projekter.
 • Der bevilliges ikke tilskud til udgivelser og produktion af bøger, tidsskrifter, film, video eller CD.
 • Der bevilliges ikke tilskud til de udgifter i et arrangement, som har festlignende karakter, f.eks. tivoli, cirkus, underholdning i forbindelse med spisning m.m.

Derudover er det et krav, at du som modtager af støtte fra de Frie Kulturmidler indtaster informationer om arrangementet i Lolland Kommunes Kulturkalender, som drives i samarbejde med Kultunaut. Oplysningerne bliver dermed synlige i både den lokale kulturkalender, som findes på kommunens hjemmeside og på den landsdækkende kulturkalender kultunaut.dk

Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice på tlf. 54 67 68 80 eller på e-mail: kulturogfritid@lolland.dk