Lolland Kommune har et rigt og varieret musikliv og deltager derudover i en række regionale samarbejder på musikområdet.

Kommunen har en lang tradition for sammen med Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe Kommuner at drive Ensemble Storstrøm. Kammerensemblet er et professionelt basisensemble, som også modtager driftsstøtte fra staten.

Storstrøms Kammerensemble er regionens musikdynamo og tilbyder hvert år regionens borgere en række koncerter og varetager derudover undervisning for musikskole- og MGK elever. 

Lolland Musikskole spiller en helt særlig rolle i kommunens musikliv med undervisningstilbud, som rummer alt fra babyrytmik til soloundervisning, gospelkor og musikteater. Musikskolen samarbejder med andre musikskoler i regionen omkring et rytmisk og et klassisk talentakademi.

Musikforeninger, koncertforeninger og andre koncertarrangører som f.eks. Elvermose Klassiske Koncerter er sammen med et utal af forskellige grupper, bands, kor, blæserorkestre og spillemandslaug med til at sikre og udvikle et rigt og varieret musikliv i kommunen.