Forældrebetalingen opkræves én gang om måneden enten ved udsendelse af girokort, eller ved at man har tilmeldt sig Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS).

Du kan læse om betaling for dagtilbud på borger.dk (se under "Forældrebetaling og tilskud"). Hvis man er berettiget til det, kan man få forskellige former for tilskud til at nedsætte forældrebetalingen. Læs mere om disse tilskud på borger.dk (se under "Ansøg om friplads i dagtilbud").

Takster

Se taksterne for 2019

Økonomisk fripladstilskud

Læs mere om økonomisk fripladstilskud

Socialpædagogisk fripladstilskud

I forhold til et socialpædagogisk fripladstilskud gælder det, at det søges af en børnesagsbehandler, en sundhedsplejerske eller dagtilbuddet (hvis barnet allerede går i et dagtilbud) i samarbejde med forældrene. Der laves en indstilling, som et visitationsudvalg så behandler. Den beskriver bl.a. hvilken gavn barnet vil have/har af et dagtilbud, sammenholdt med konsekvenserne ved ikke at være i dagtilbud.

Muligheden for socialpædagogisk fripladstilskud skal ses som et supplement til et økonomisk fripladstilskud, og kan kun bevilges, hvis der forinden er søgt om økonomisk fripladstilskud.

Dagtilbud i en anden kommune

Hvis man har plads i et dagtilbud i en anden kommune, giver Lolland Kommune et tilskud til forældrebetalingen. Dette tilskud betales til den anden kommune og kan aldrig blive større end det beløb, det netto ville koste at passe barnet i Lolland Kommune. Hvis pasningskommunen har en lavere driftsudgift, kan man højest få et tilskud, der svarer til pasningskommunens driftsudgift.