Det er Region Sjælland, der kortlægger forurenede grunde. Se deres oversigtskort her, hvor du kan se, hvad der gælder for de enkelte grunde.

Områdeklassificering

Udover kortlægningen af forurenede grunde udpeger Lolland Kommune på baggrund af jordforureningsloven områdeklassificerede områder, som er områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Fra 1. januar 2008 blev al jord indenfor byzonen klassificeret som lettere forurenet.

Lolland Kommune har efter en nærmere vurdering af de enkelte byområder besluttet, at eksempelvis mange af de nyere boligudstykninger i byzonen kan tages ud af områdeklassificeringen. I stedet medtages de ældste dele af landsbyer i landzone i områdeklassificeringen.

Se, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen

Lolland Kommunes områdeklassificering kan ses i kommunens kortløsning.

Hvad betyder det at bo i et områdeklassificeret område?

Miljøstyrelsen har udarbejdet en pjece med råd og vejledning angående områdeklassificering.

Jordflytning

Flytter du mere end 1 m3 jord fra et områdeklassificeret område, skal det anmeldes til Lolland Kommune. Læs om anmeldelsen på siden om Jordflytning

Jordregulativ

Hent kommunens jordregulativ