Skip til hoved indholdet

Ældrebolig

Lolland Kommune råder over en række ældreboliger til borgere med et betydeligt og dagligt visiteret behov for hjælp til personlige opgaver, der har brug for en bolig med særlig indretning, hvor der er plads til hjælpemidler.

Ældreboligernes adgangsforhold og indretning er ældre- og handicapvenlige, og i etageejendommene er der elevator. Boligerne egner sig derfor godt til gangbesværede og kørestolsbrugere.

Sådan søger du om ældrebolig

Ønsker du at ansøge om en ældrebolig, opfordres du til udfylde det digitale ansøgningsskema og underskrive ansøgningen ved hjælp af dit MitID.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, kan du henvende dig til Visitation - Ældre & Sundhed og bede om at få tilsendt et ansøgningsskema, som du skal sende retur til Lolland Kommune, Visitation - Ældre & Sundhed, Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo.

Når du har udfyldt og afsendt ansøgningen, kontakter Visitation - Ældre & Sundhed dig for at lave en aftale med dig om et visitationsbesøg.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, og hvis der er ledige ældreboliger, vil du blive tilbudt en ældrebolig. Er der ikke ledige boliger, kommer du på en venteliste.

Til borgere der har ophold i midlertidig bolig eller akutplads

Hvis du opholder dig i midlertidig bolig eller akutplads ved godkendelse af ansøgning til ældrebolig, er det ikke muligt at forblive i den midlertidige bolig eller akutplads, indtil der er en ledig bolig i det ønskede område. 
Første ledige bolig vil blive tilbudt og ellers vil du blive hjemsendt til egen bolig i ventetiden.

Kriterier for optagelse i ældrebolig

1. Individuel vurdering

Ansøgeren skal have en betydelig og varig fysisk og /eller psykisk funktionsnedsættelse, vurderet ved en konkret og individuelle vurdering (jf. Lov om social service § 88).

2. Dagligt behov

Ansøgeren skal have et varigt dagligt visiteret behov for hjælp til personlige opgaver.

3. Forflytning og indretning af bolig

Nuværende bolig skal være så uhensigtsmæssigt indrettet, at ansøgeren ved flytning til almen ældrebolig, skal blive helt eller delvis selvhjulpen i forflytningssituationerne.

Og/eller at ansøgers behov for personlig hjælp kun kan varetages arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, såfremt borgeren flytter til almen ældrebolig. Vurderingen af forflytningssituationens forsvarlighed skal være udført af uddannet forflytningvejleder.

4. Egnet bolig

 Ansøger skal have udtømt egne muligheder for selv at finde anden egnet bolig.

Følgende forhold berettiger ikke i sig selv til ældrebolig:

  • Høj alder.
  • Hvis hus/have er blevet for stort/krævende og/eller for dyrt.
  • Uhensigtsmæssig geografi i relation til ansøgerens ønskede aktivitetsniveau.
  • At hidtidige adresse (hus eller lejlighed) er solgt og ansøger står uden bopæl.

Oversigt over ældreboliger

Anlægsvej C4-7, D8-9, N56-60, 4920 Søllested

11 ældreboliger.

4 etværelses og 7 toværelses lejligheder.

Boligerne er beliggende tæt ved Lykkesejecentret.

Boligerne ejes af Boligforeningen Lolland. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Bangshave Parken 1-72, 4930 Maribo

40 ældreboliger.

Alle boliger er toværelses lejligheder.

Gå-afstand til Bangshavecenteret, hvor der er centerfaciliteter.

Boligerne ejes og administreres af Lolland almennyttige Boligselskab. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Boesgårdsparken 1-31, 4913 Horslunde

24 ældreboliger.

Alle boliger er toværelses lejligheder.

Boligerne ejes af Ravnsborg Ældreboligforening afd. 1, og administreres af Boligforeningen Lolland. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Degnevænget 1-23, 4970 Rødby

23 ældreboliger.

Der er 20 toværelses og 3 treværelses lejligheder.

Rækkehuse som ligger i gåafstand fra Plejecentret Blomsterparken/Kirsebærhaven.

Boligerne ejes af Boligforeningen Lolland. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Egevænget 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4960 Holeby

14 ældreboliger.

Alle boliger er toværelses lejligheder.

Beliggende tæt ved Plejecentret Bøgevænget med centerfaciliteter.

Boligerne ejes af Ældreboligforeningen i Holeby og administreres af Boligselskabet ”Domea”. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Ole Kirks Allé 39, 41, 43 og 45, 4900 Nakskov

4 ældreboliger.

Alle boliger er toværelses lejligheder.

Ca. 2 km. til Nakskovs centrum.

Boligerne ejes og administreres af Boligselskabet 1944. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Ryttervej, 4960 Holeby

2 ældreboliger

Begge 2-værelses lejligheder.

Beliggende i gåafstand til ”Bøgevænget” med centerfaciliteter. 

Boligerne ejes af S/I Ældreboligerne 2 i Holeby og administreres af Boligselskabet ”Domea”. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Skovvænget 9, lejlighed 1-19, 4930 Maribo

19 ældreboliger.

Der er 17 toværelses og 2 treværelses lejligheder. 

Bebyggelse i to etager med elevator og trappe.

Gå-afstand til Bangshavecenteret, hvor der er centerfaciliteter. Boligerne ejes og administreres af Lolland almennyttige Boligselskab. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Stationsvej 10-40, 4913 Horslunde

16 ældreboliger.

Alle boliger er treværelses lejligheder.

Boligerne ejes og administreres af Boligforeningen Lolland. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Jernbanegade 7, 4900 Nakskov

10 ældreboliger.

Der er 8 etværelses og 2 toværelses lejligheder.

Bebyggelse i to etager med elevator og trapper.

Ligger tæt ved bus og togstation.

Boligerne ejes og administreres af Boligkontoret Danmark. Lolland Kommune har anvisningsretten.

Skolegade 2-24, 4970 Rødby

12 ældreboliger.

Der er to og treværelses lejligheder.

Æbleparken er beliggende i Rødbyhavn.

Boligerne ejes af Lolland almennyttige Boligselskab, Lolland Kommune har anvisningsretten.

Vil du vide mere?

Kontakt

Visitation - Ældre & Sundhed

Søndre Boulevard 84
4930 Maribo
aeldresektorenofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontid

Når du ringer

Visitationen for hjemmepleje:  54 67 62 20 tast 1

Visitationen for hjælpemidler: 54 67 62 20 tast 2


Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links