Vedtægt for Det Lollandske Digelag og vedtægt for Det Lollandske Digelags Reservefond