Reglerne for husdyrhold afhænger af produktionsarealets størrelse

Miljøregulering af visse aktiviteter, Bek. 844 af 23. juni 2017, regulerer ikke-erhvervsmæssige dyrehold, hvis det samlede produktionsareal ikke overstiger 25 m2.

Erhvervsmæssige dyrehold med et produktionsareal mellem 25 og 100 m2 reguleres af Husdyrgødningsbekendtgørelsen, og skal anmeldes til kommunen på dette skema:

Anmeldelse af dyrehold med produktionsareal mellem 25 og 100 m2

Mindre dyrehold anses ydermere som anmeldepligtige, hvis de overskrider følgende grænser * :

  • 2 køer med tilhørende kalve
  • 4 stykker kvæg
  • 4 heste, evt. med tilhørende føl
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin
  • 10 får med lam eller 10 geder med kid.
  • 30 stk. høns.
  • 4 voksne hunde evt. med hvalpe under 18 uger.

* Jf. Bek nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Bemærk, at der gælder særlige regler for mink.

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold som udgangspunkt ikke tilladt.

Dyrehold med et produktionsareal over 100 m2, skal have tilladelse eller godkendelse efter hhv. §§ 16a og 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.