Børn- og Ungeudvalg

 • Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Leif Utermöhl (A)
 • Anette Knoblauch (O) med stedfortræder Eric Steffensen (O)

Medlemmer til Beredskabskommissionen

 • Gert Mortensen (A) med Vibeke Grave (A) som stedfortræder
 • Henrik Høegh (V) med Hans Ole Sørensen (V) som stedfortræder

Medlemmer til Bevillingsnævnet

 • Niels Christian Devantier (A)
 • Chris Christiansen (C)
 • Klaus Møller (C)
 • Eric Steffensen (O)

Medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

 • Leif Utermöhl (A)
 • Jørgen Rassi Rasmussen (A)

Stedfortræder:

 • Klaus Svensson (A)
 • Signe Lund Winther (A)

Medlemmer til Handicaprådet

 • Gert Mortensen (A) med Jørgen Rassi Rasmussen (A) som stedfortræder 
 • Lars Christiansen (F) med Haris Glamocak (A) som stedfortræder 
 • Tom Larsen (V) med Tine Vinther Clausen (V) som stedfortræder 
 • Bente Borreskov (Ø) med Anette Knoblauch (O) som stedfortræder

Medlemmer til Valgbestyrelsen

Borgmesteren er født medlem og født formand.
Suppleant for borgmesteren Gert Mortensen

 • Vibeke Grave (A) med Signe Lund Winther (A) som suppleant
 • Henrik Høegh (V) med Tom Larsen (V) som suppleant
 • Henning G. Rasmussen (O) med Eric Steffensen (O) som suppleant 
 • Hans Ole Sørensen (V) med Tobias Dinesen (V) som suppleant

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Energi Holding A/S

 • Kasper Roug (A)
 • Vibeke Grave (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Henrik Høegh (V)
 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Nakskov Elnet A/S

 • Kasper Roug (A)
 • Vibeke Grave (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Henrik Høegh (V)
 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Varme A/S

 • Kasper Roug (A)
 • Vibeke Grave (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Henrik Høegh (V)
 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Vand A/S

 • Kasper Roug (A)
 • Vibeke Grave (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Henrik Høegh (V)
 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Spildevand A/S

 • Kasper Roug (A)
 • Vibeke Grave (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Henrik Høegh (V)
 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Lolland Energiservice A/S

 • Kasper Roug (A)
 • Vibeke Grave (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Henrik Høegh (V)
 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til bestyrelsen for Udviklingsselskabet LOKE A/S

 • Kasper Roug (A)
 • Vibeke Grave (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Henrik Høegh (V)
 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til Ø-kontaktudvalget

 • Leif Utermöhl (A)
 • Henrik Høegh (V)

Stedfortræder for KL's repræsentantskab

 • Henrik Høegh (V)

Delegerede til KL's topmøde

 • Holger Schou Rasmussen (A)
 • Signe Lund Winther (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Henrik Høegh (V)
 • Hans Ole Sørensen (V)
 • Thomas Østergaard (A)

Suppleanter

 • Vibeke Grave (A)
 • Muj Berisha (A)
 • Lars Christiansen (F)
 • Eric Steffensen (O)
 • Tine Vinther Clausen (V)
 • Leo Christensen (L)

Medlemmer til Ekspropriationskommissionen

 • Jens Erik Kistrup (V)

Medlem til Taksationskommissionen - ekspropriationsloven

 • Jannie Barfoed-Høj (V)

Medlemmer til Taksationskommissionen - lov om offentlige veje

 • Hans Kristensen (A)
 • Benny Damgaard (V)

Medlem til Overtaksationskommissioner

 • Hans Kristensen (A)

Valg af vurderingsmænd for Mark- og Vejfredsloven

 • Heidi Marqweis (A), formand 
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Benny Damgaard (V)

Medlemmer til valgbestyrelsen for skolebestyrelserne

 • Skoledistrikt Øst: Klaus Svensson (A)
 • Skoledistrikt Vest: Jørgen Rassi Rasmussen (A)

Medlemmer til ungdomsskolebestyrelsen

 • Haris Glamocak (A) med Klaus Svensson (A) som suppleant 
 • Erik Steffensen (O) med Anette Knoblauch (O) som suppleant

Medlem til bestyrelsen for Maribo Gymnasium

 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlem til bestyrelsen for Nakskov Gymnasium

 • Steffen Rasmussen (A)

Medlem til SEAS NVE

 • Eric Steffensen (O)

Medlemmer for Bestyrelsen I/S Refa

 • Holger Schou Rasmussen (A) med Vibeke Grave (A) som suppleant
 • Gert Mortensen (A) med Muj Berisha (A) som suppleant 
 • Eric Steffensen (O) med Henning G. Rasmussen (O) som suppleant 
 • Henrik Høegh (V) med Tom Larsen (V) som suppleant

Medlem til Hjemmeværnets distriktudvalg

 • Jannie Barfoed-Høj (V)

Medlem til bestyrelsen for Fuglsang Kunstmuseum

 • Tine Vinther Clausen (V)

Medlem til trafikselskabet Movia

 • Gert Mortensen (A) med Leif Utermöhl (A) som suppleant

Medlemmer for fonden for tidligere arbejdere på Nakskov Skibsværft

 • Borgmester Holger Schou Rasmussen er formand jævnfør vedtægterne
 • Steffen Rasmussen (A)
 • Tom Larsen (V)

Medlemmer til Lolland Falsters Airport

 • Vibeke Grave (A)
 • Hans Ole Sørensen (V)

Medlemmer til Grundlisteudvalget

 • Leif Utermöhl (A) formand
 • Klaus Svensson (A)
 • Marianne de la Motte (F)
 • Benny Damgaard (V)
 • Jannie Barfoed-Høj (V)

Medlemmer til Hegnssynet

 • Bodil Waagensen (A) med Heidi Marqweis (A) som suppleant 
 • Henning G. Rasmussen (O) med Eric Steffensen (O) som suppleant 
 • Peter Larsen (V) med Jens Erik Kistrup (V) som suppleant

Medlemmer til Lollands Produktionsskole

 • Vibeke Grave (A)
 • Henning G. Rasmussen (O)
 • Tom Larsen (V)

Medlemmer til Museum Lolland-Falsters bestyrelse

 • Steffen Rasmussen (A)

Medlemmer til Regionens fredningsnævn

 • Henrik Høegh (V) med suppleant Heidi Marqweis (A)

Medlemmer til bestyrelsen af H.N. Andersens Kollegiet

 • Lars Christiansen (F)
 • Thomas Østergaard (A)

Stedfortræder til Kredsrådet

 • Henrik Høegh (V)

Ungdommens uddannelsesvejledning Lolland-Falster

 • Vibeke Grave (A)

Medlemmer til Business LF repræsentantskab

 • Muj Berisha (A)
 • Signe Lund Winther (A)
 • Lars Christiansen (F)
 • Eric Steffensen (O)
 • Hans Ole Sørensen (V)
 • Marie-Louise Brehm Nielsen (P)

Medlemmer til fonden Business LF bestyrelsen

 • Holger Schou Rasmussen (A)
 • Henrik Høegh (V)

Medlem til repræsentantskabet for TV2 Øst

 • Tobias Dinesen (V) med stedfortræder Hans Ole Sørensen (V)

Medlem til bestyrelsen for I/S Fælleskøkkenet

 • Tom Larsen (V) stedfortræder Klaus Svensson(A)

Medlemmer til bestyrelsen for International Wind Academy Lolland

 • Muj Berisha (A)
 • Vibeke Grave (A)
 • Tobias Dinesen (V)

Medlem til bestyrelsen for LAG Lolland-Falster

 • Leif Utermöhl (A)

Medlem til bestyrelsen for Det lollandske Digelag

 • Henning G. Rasmussen (O) med Gert Mortensen som suppleant

Medlemmer til bestyrelsen for Landvindingslaget Rødby Fjord

 • Gert Mortensen (A)
 • Lars Buhl (C)

Medlem til bestyrelsen for Frivilligcenter Lolland-Falster

 • Jørgen Rassi Rasmussen (A) med Klaus Svensson (A) som suppleant

Medlem til bestyrelsen for Synscentralen i Vordingborg

 • Klaus Svensson (A).

Valg af suppleant for borgmesteren til Femern Bælt Komiteen og Komiteens forretningsudvalg

 • Henrik Høegh (V)

Medlemmer til skatteankenævn

 • Finn Larsen (A) med Heidi Marqweis (A) som stedfortræder 
 • Hans Ole Sørensen (V) med Jens Erik Kistrup (V) som stedfortræder

Medlemmer til vurderingsankenævn

 • Hans Kristensen (A) med stedfortræder Heidi Marqweis (A)

Medlem til bestyrelsen for CELF

 • Vibeke Grave (A)

Medlem til bestyrelsen for Nørregadeteatret

 • Tine Vinther Clausen (V)

Medlemmer til bestyrelser på almenboligområdet

 • Holger Schou Rasmussen (A)
 • Henrik Høegh (V)
 • Thomas Østergaard (A)

Medlem til bestyrelsen for Margrethecentret

 • Tom Larsen (V)