Søndersø - et botilbud for voksne med hjerneskade eller fysisk handicap

På Søndersø arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tilgang, det vil sige at vi at vi bruger vores viden om hjernen og dens funktion til at forstå borgernes behov og til at håndtere borgernes udfordringer og vanskeligheder. Derudover tilbyder vi specialpleje og sansestimulering. Vores formål er at skabe positive hverdagsrutiner således at borgeren oplever så meget succes og livskvalitet som muligt.

Søndersø består af afdeling Dronningensgade og Kongensgade på Søndreboulevard 2A, som tilsammen har 27 pladser og vores satellit afdeling Bellisvej på Bellisvej 13, som har 12 pladser.

Personalet på Søndersø består af pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale. Der er døgnbemanding med vågen nattevagt.

Tilbuddet indeholder socialt samvær og aktiviteter i Søndersøs Café og vedligeholdende træning i vores egen træningslokal.

Søndersø har sine egne liftbusser, alle med kørestolslift, som borgerne kan blive kørt i.

Der er egenbetaling som dækker husleje, forbrug og kost.

For ophold i botilbuddet kan henvendelse rettes til visitationsmyndigheden eller leder af botilbuddet. Opholdet er altid visiteret.

For yderligere oplysninger kontakt:

Centerleder Michael Christensen

Tlf.: 29 60 95 70