Skip til hoved indholdet

Kombinationstilbud

Som forældre til et barn i dagtilbud i Lolland Kommune har du mulighed for at kombinere en plads i dagtilbud med en fleksibel pasning.

I et kombinationstilbud bliver dit barn passet dels i et dagtilbud, dels af en fleksibel pasningsordning, som du selv ansætter.
Den fleksible pasningsordning skal udgøre minimum 10 timer pr. uge i gennemsnit fra den første til den sidste dag i en måned.

Mere information

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i en kommunal dagpleje, kommunal daginstitution eller privatinstitution kombineret med et tilskud til pasning uden for institutionernes åbningstid i form af fleksibel pasning. Taksten for deltidspladsen reduceres i forhold til det antal timer der aftales.

Den fleksible pasning og deltidspladsen i dagtilbuddet må ikke tidsmæssigt overstige, hvad der svarer til en almindelig dagtilbudsplads - det vil sige 48 timer om ugen i dagpleje og 50,5 timer om ugen i daginstitution. Den enkelte familie ansøger om en ugentlig timemæssig fordeling mellem fleksibel pasning og deltidsplads i dagtilbud. Timetallet opgøres dog over en periode på fire uger og kan derfor variere fra uge til uge, men må samlet set ikke overstige de aftalte timetal for fireugers perioden.

Du betragtes som arbejdsgiver, når du ansætter en fleksibel børnepasser, så du har pligt til at indberette til ATP og til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Du skal selv indgå aftale med en børnepasser om den fleksible pasning, men kommunen skal godkende børnepasseren og de fysiske rammer for pasningen. I den forbindelse indhentes der straffeattest og børneattest på den fleksible børnepasser. Godkendelsen følger de samme regler, som er gældende for private pasningsordninger i henhold til dagtilbudslovens §§ 78-79.

Børnepasseren skal være en voksen person, som skal leve op til en række lovbestemte og kommunale krav. For eksempel skal børnepasseren have tilstrækkelige danskkundskaber, og ordningen skal understøtte, at barnet oplever medbestemmelse, demokrati og fællesskab samt opnår samhørighed med og integration i det danske samfund.

Lolland Kommune vil føre tilsyn med ordningen.

Tilbuddet er målrettet familier med børn i alderen fra 24 uger til skolestart, hvor begge forældre eller en enlig forsørger har et arbejdsbetinget behov for pasning i mindst 10 timer om ugen uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid. Behovet skal kunne dokumenteres via et arbejdstidsskema eller en udtalelse fra arbejdsgiver om arbejdstiden.

Forældre med børn i obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen kan ikke benytte sig af kombinationstilbuddet.

Forældre med børn i privat pasningsordning kan ikke benytte sig af kombinationstilbuddet.

Takst for deltidsplads

Taksten for deltidspladsen reduceres i forhold til antallet af timer der aftales. Ønsker du f.eks. 25 timer i dagtilbud og 17 timer fleksibel pasning, bliver beregningen af institutionspladsen opgjort efter 25 timer i forhold til hvad en fuldtidsplads koster, med en maksimal forældrebetaling på 25 %.

Tilskud til fleksibel pasning

Til børn i alderen fra 24 uger til 2,10 år (til 3,1 år fra 2024) udgør tilskuddet 75 % af nettoudgiften pr. plads i dagpleje, fuld tid.

Til børn i alderen fra 2,11 år (fra 3,2 år fra 2024) til skolestart udgør tilskuddet 75 % af nettoudgiften pr. plads i børnehave, fuld tid.

For begge aldersgrupper gælder det, at tilskuddet maksimalt kan udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til ordningen, og at det ikke er muligt at søge om økonomisk fripladstilskud til pasningsudgiften til den fleksible pasning.

Tilskuddet udbetales i slutningen af den måned, som tilskuddet vedrører. Næste måneds tilskud kan først udbetales, når den fleksible pasningsordning har fremsendt bekræftelse på, at der er udbetalt løn for den pågældende måned.

I forbindelse med behandling af din sag vil du få tilsendt et skema, som den fleksible pasningsordning skal bruge til bekræfte lønudbetalingen.

De tre blanketter herunder kan udfyldes inden de skal printes ud og underskrives. De skal herefter sendes til Lolland Kommune, Skole og Dagtilbud via Digital post på borger.dk, eller som almindelig brevpost.

Da der vil være behov for tid til at behandle ansøgningen, skal den sendes mindst to måneder før at kombinationstilbuddet ønskes anvendt.

Benyt disse blanketter:
Hent ansøgning om tilskud til fleksibel pasning (word)
Hent arbejdsgivererklæring (word)
Hent aftale om fleksibel pasning (word)

Kontakt

Skole og Dagtilbud

Jernbanegade 7, 4930 Maribo
skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Når du ringer

Callcentret viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links