Føler du dig generet af f.eks. røg, ophobning af affald, støj eller støv, har du mulighed for at klage til kommunen.

Normalt er det en forudsætning, at der er tale om væsentlige gener for at der er mulighed for at vi griber ind og kræver genen afhjulpet. Der findes ikke nogen entydig definition på, hvad der er væsentlige gener. Det beror på omstændighederne og vil blive afgjort af kommunens miljømyndighed efter en nærmere vurdering.

Ønsker du at klage over en faldefærdig eller sundhedsskadelig ejendom, skal du gå til siden Klage over faldefærdig eller sundhedsskadelig bolig.

Prøv først selv

Den hurtigste måde at få løst et problem på, er ofte at prøve at rette henvendelse til naboen og gøre vedkommende opmærksom på problemet. En god nabo ønsker ikke at være til gene for sine omgivelser, men har måske overset, at han/hun er årsag til problemer for andre. En stille og rolig snak over hækken/havelågen vil sandsynligvis løse dit problem og bevare det gode naboskab.

Hjælper det ikke…

Hjælper det ikke at snakke med naboen, kan du udfylde et klageskema som indsendes til Natur- og Miljøteamet i Lolland Kommune. Formålet med skemaet er at fremme kommunes behandling af din henvendelse.

Nedenfor kan du læse om forskellige typer af gener, og hvor du kan henvende dig.

  • Generes du af høj musik og kraftig støjende adfærd fra naboen, kan du henvende dig til nærmeste politi på 114.
  • Generes du af støj fra beboere i boligforeningen og lejebolig i øvrigt, kan du henvende dig til boligforeningens bestyrelse/udlejer.
  • Generes du af vedvarende hundeglammen og gøen, kan du kontakte nærmeste politi på 114. Hundeglammen reguleres af hundeloven.
  • Generes du af støj fra husdyrhold (eks. hanegal), kan du henvende dig til Lolland Kommunes Natur- og Miljøteam ved indsendelse af dette klageskema.
  • Generes du af støj fra plæneklipper og håndværktøj mv. kan du som udgangspunkt ikke klage over dette, med mindre der er tale om helt specielle forhold. Er der en grundejerforening, kan du rejse spørgsmålet her. Måske kan man blive enige om et sæt ”spilleregler” for anvendelse af støjende redskaber mv.
  • Generes du af røg fra fyringsanlæg, ophobning af miljøfarligt eller uhygiejnisk affald, samt støv eller støj fra virksomheder kan du henvende dig til Lolland Kommunes Natur- og Miljøteam ved indsendelse af dette klageskema.

Behandling

Vær opmærksom på, at en klage er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se hvem der klager og hvad der klages over. Det gælder både for mundtlige og skriftlige klager.

Som oftest er det nødvendigt, at kommunen foretager observationer eller tilsyn for at dokumentere genens omfang. I nogle tilfælde kan vi foretage et besøg hos dig, inden vi besøger den person du klager over.

Efter indsamling af oplysninger vurderer vi, om lovgivningen overholdes, eller om personen, der er skyld i generne, kan pålægges at ændre forholdene.