jf. Lov om social service § 85

Socialpædagogisk støtte, kaldet bostøtte, retter sig mod borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Du har måske et fysisk og psykisk udviklingshandicap, en sindslidelse eller en erhvervet hjerneskade.

Bostøtte tildeles med henblik på at understøtte og udvikle dine personlige færdigheder og ressourcer, og kræver at du er aktiv medvirkende.

Indsatsen fokuserer på, at du i størst muligt omfang kan opretholde en selvstændig livsførelse - bostøtte er hjælp til selvhjælp.

Du kan finde mere uddybende information i serviceinformationer nederst på siden.

Ved anmodning om bostøtte skal du rette henvendelse til Visitationen.

Kontakt

Kontakt Visitator - fysiske og psykiske udviklingshandicap

Team Fysiske og psykiske udviklingshandicap - borgere over 25 år

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Der udarbejdes og koordineres handleplaner jf. SEL § 141, til borgere over 25 år.

Jane, tlf. 54 67 62 37
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 1-10  

Anitha, tlf. 54 67 73 02
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 11-22  

Elizabeth, tlf. 54 67 52 60
Visitation til borgere med fysisk og psykisk udviklingshandicap cpr: 23-31

Kontakt Visitator - Erhvervet hjerneskade

Der visiteres bl.a. til bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, midlertidig og længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v.

Find din visitator ud fra de første cifre i dit cpr. nummer. Visitatorerne har kontortid alle hverdage mellem kl. 8.30 og 9.30.

Heidi, tlf. 54 67 62 31
Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 1-15

Line, tlf. 54 67 62 07
Visitation til borgere med erhvervet hjerneskade med cpr: 16-31

Kvalitetsstandarder for området

Formularer og serviceinformationer