15 % anlægstilskud på kultur- og fritidsområdet

Den 30. marts 2017 besluttede Lolland Byråd som princip, at der kan ydes 15 % anlægstilskud til politisk prioriterede og godkendte projekter på kultur- og fritidsområdet. 

Den 22. juni 2017 besluttede Lolland Byråd følgende kriterier for vurdering af ansøgningerne:

  • Projektets sammenhæng med vedtagne strategier og politikker
  • Projektets betydning for kommunens kultur- og fritidsliv i form af nye aktivitetsmuligheder eller anderledes samarbejdsformer
  • Hvilken værdi projektet skønnes at tilføre i form af øget offentlig adgang og offentlighedens anvendelsesmuligheder

 
Ansøgningerne behandles en gang årligt med ansøgningsfrist 1. april. Ansøgningerne bliver derefter administrativt og politisk behandlet. Forvaltningen sender ansøgninger der vedrører Folkeoplysningsudvalgets område til forudgående udtalelse i udvalget inden endelig politisk stillingtagen. Ansøgere vil modtage besked om den forventede sagsbehandlingstid samt endelig besked, når sagen er afgjort.  
 
Ansøgninger sendes til Dorthe Skydsbjerg på e-mail dosk@lolland.dk