Du skal bestille tid til nyt kørekort i Borgerservice

Du skal møde personligt op i Borgerservice, når dit kørekort skal fornys eller ændres. Husk at medbringe billede, gammelt kørekort eller anden relevant legitimation, samt lægeattest hvis det er påkrævet.