Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget består af 7 byrådsmedlemmer

 • Formand Signe Lund (A)
 • Næstformand Eric Steffensen (O)
 • Klaus Svensson (A) 
 • Heidi Marqweis (A)
 • Jørgen Rassi Rasmussen (A)
 • Thomas Østergaard (A)
 • Tom Larsen (V)

Børne- og Skoleudvalgets møder i 2019

 • Torsdag den 10. januar
 • Torsdag den 7. februar
 • Torsdag den 7. marts
 • Torsdag den 4. april
 • Torsdag den 2. maj
 • Torsdag den 6. juni
 • Torsdag den 15. august
 • Torsdag den 5. september
 • Torsdag den 26. september
 • Torsdag den 31. oktober
 • Torsdag den 5. december