Lolland Kommune har en aktiv uddannelsespolitik med ønsket om at være en uddannelseskommune.

Kommunen tilbyder derfor praktik til de studerende, der går på University College Sjælland (UCSJ). Der tilbydes praktik i henhold til lovgivningen på området.

Praktik i Lolland Kommune

Lolland Kommune er, udover at tilbyde de 3 praktikperioder, også medspiller i forhold til eventuel praktik i tilknytning til bachelorprojektet, hvor den studerendes teoretiske viden kombineres med praksis.

De forskellige praktiktilbud i Lolland Kommune har udarbejdet en praktikstedsbeskrivelse. Studerende kan se praktikstedbeskrivelserne ved login på https://ucpraktikportal.dk/

Kontakt

Ved konkrete og generelle spørgsmål til praktik i Lolland Kommune kan der rettes henvendelse til Søren Støvlbæk Skovbølling: sossk@lolland.dk