Skole og Dagtilbud er opdelt i to distrikter, som begge indeholder både dagpleje og daginstitutioner, skoler og SFO'er.

Distrikt Vest dækker den vestlige del af kommunen, mens Distrikt Øst dækker den østlige. Denne struktur er en del af en samlet struktur for både dagtilbud og skoler, som blev implementeret i 2017. Skole og Dagtilbud omfatter også en fælles stab, som bl.a. varetager en række administrative opgaver på området.

Administration

Kidnakken 12,1.
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 67
Email: skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk
Staben for skole og dagtilbud - teamleder Carsten Frigaard, cahof@lolland.dk

Distriktsledelse Vest:
Distriktschef Henrik Andreasen, hean@lolland.dk, ansvarlig dagtilbud
Souschef Jesper Neumann, jesne@lolland.dk, ansvarlig skole

Distriktsledelse Øst:
Distriktschef Henrik Andreasen, hean@lolland.dk, ansvarlig skole
Souschef Vakant, ansvarlig dagtilbud

Afdelinger i Distriktsskolen Vest

Afdelinger i Distriktsskolen Øst

Dagtilbud i Distrikt Vest

Dagtilbud i Distrikt Øst