I Lolland Kommune er daginstitutionerne lukket Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24. december).

Alternativ pasning

På andre dage kan daginstitutionerne lave alternativ pasning i samarbejde med en anden institution, hvis det efter en forudgående undersøgelse blandt forældrene viser sig, at der vil være lavt fremmøde. Dette kan være ”indeklemte” dage som f.eks. fredag efter Kristi Himmelfart og den 31. december. 
I Lolland Kommune kan der laves alternativ pasning, hvis færre end 30 % af de indmeldte børn i daginstitutionen har behov for pasning.

Klik på nedenstående link og læs om lukkedage under Regler for dagtilbud / Hvornår må dagtilbuddet holde lukket?