Skip til hoved indholdet

Dagpleje og daginstitutioner

I Lolland Kommune er dagtilbudsområdet organiseret med selvstændige daginstitutioner i byområderne Maribo, Rødby og Nakskov, og fire landsbyordninger med børnehaver i henholdsvis Holeby, Horslunde, Søllested og Østofte. Lolland Kommunes omkring 75 dagplejere er tilknyttet den selvstændige enhed Dagplejen Lolland.

Mere information

Velkommen til dagplejen

Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Lolland Kommune. Vi glæder os altid til at lære nye børn at kende og til det kommende samarbejde med nye forældre.

Vi tilbyder et professionelt dagtilbud til børn fra 0 år og op til 3 år og 1 måned i hjemlige rammer. Dagplejen er én samlet enhed med en dagplejeleder og 4 teams med hver deres afdelingsleder.

Dagplejen arbejder ud fra dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan for Dagplejen i Lolland Kommune.

Ved dagplejerens sygdom

Hvis din dagplejer bliver syg, vil du blive kontaktet af dagplejens morgenvagt vedrørende en gæsteplads.

Vi kontakter dig umiddelbart efter, at vi har modtaget sygemeldingen fra din dagplejer. Dette vil være i tidsrummet mellem kl. 5:45 og 6:30. Det er derfor vigtigt, at du kan høre din telefon om morgenen, både for at du kan få info om dit barns gæsteplads og for at undgå, at du kører forgæves og møder en lukket dør hos din dagplejer.

Hvis dagplejens morgenvagt ikke kan få fat i dig, bliver der lagt en besked på din telefonsvarer, så du har mulighed for at ringe tilbage til morgenvagten. Hvis du ikke har svaret på vores henvendelse inden kl. 6:30, kan du ikke forvente, at der er en gæsteplads til dit barn.

Når din dagplejer er rask igen, vil du blive orienteret af enten gæstedagplejeren eller af morgenvagten, som ringer til dig. 

Deltidsplads

Der tilbydes som udgangspunkt kun fuldtidspladser, og åbningstiden er fra kl. 6.30 til 16.45 (på fredage til kl. 16.00). 
I Mælkebøtten i Nakskov og Skovtrolden i Maribo er der dog oprettet deltidspladser.

Læs mere om deltidsplads.

Kvalitetsrapport

Der bliver hvert år lavet en kvalitetsrapport på skole- og dagtilbudsområdet. Denne rapport er så et redskab, der sammen med tilsynsrapporterne på de enkelte daginstitutioner kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbuddet, sektoren og kommunalbestyrelse til drøftelse af såvel status som udvikling af kvaliteten på dagtilbuddet.

Se kvalitetsrapport for dagtilbud og skoler 2020-2021 (PDF)


Lovgivning og rammer

Dagtilbudsstrategien er rammen omkring nationale krav og kommunale mål samt det fælles pædagogiske grundlag.

Se Lolland Kommunes Dagtilbudsstrategi, der blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget i marts 2020.

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet med ud­gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda­gogiske mål for sammen­hængen mellem det pæda­gogiske læringsmiljø og børns læring.

Se den pædagogiske læreplan for dagplejen i Lolland Kommune (PDF).

Se styrelsesvedtægten for dagtilbud i Lolland Kommune - godkendt i Byrådet november 2022.

Daginstitutionernes åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 16.45. Fredag er åbningstiden fra kl. 6.30 til 16.00.

Dagplejernes åbningstid aftales individuelt med udgangspunkt i den til enhver tid værende børnegruppe.

Denne beskrivelse har til formål at informere forældre om den pædagogiske anvendelse af dialogværktøjet og den kommende samtale i dagplejen eller daginstitutionen.

Fokus på trivsel, læring, udvikling og dannelse

I Lolland Kommunes dagtilbud arbejder vi målrettet på at sikre, at det enkelte barn, uanset baggrund og forudsætninger, får de bedste muligheder for at lære og udvikle sig. Derfor tager dagtilbuddets arbejde udgangspunkt i at understøtte udvikling og læring gennem et struktureret arbejde med barnet og ved at barnet møder udfordringer, der passer til dets forudsætninger. Til at understøtte dette arbejde anvendes dialogværktøjet.

Om dialogværktøjet

Dialogværktøjet er et redskab, der har til formål at understøtte dialogen mellem forældre og det pædagogiske personale om barnets læring, udvikling og trivsel. Rent praktisk foregår det ved, at både forældre og medarbejderne svarer på de samme spørgsmål forud for forældresamtalen. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer, barnets generelle trivsel og det pædagogiske miljø. Med udgangspunkt i besvarelserne vil der være en dialog om, hvor fokus for læring og trivsel skal lægges, for at give jeres barn de bedste forudsætninger. Dagtilbuddet anvender ligeledes redskabet til at få indsigt i og skabe refleksion over den pædagogiske praksis.

Kun gennem et tæt samarbejde med jer forældre kan vi sikre, at enhver indsats fra vores side, tager udgangspunkt i barnets forudsætninger. Jeres viden og erfaring om jeres barn er vigtig viden for dagtilbuddets pædagogiske arbejde.

Dette skal forælderen gøre

Du vil blive inviteret til en samtale i dagplejen/daginstitutionen. Forud for samtalen vil du blive bedt om at svare på nogle spørgsmål om dit barns læring, udvikling og trivsel. Spørgsmålene som både du og personalet har udfyldt, vil danne fælles grundlag for dialogen.

For at modtaget spørgeskemaet via mail, skal du aflevere oplysninger om barnets fulde navn, barnets fødselsdag og navn og e-mail på forældreren til dagplejeren/daginstitutionen. Hvis du ikke har mulighed for at besvare spørgeskemaet elektronisk, vil du få et printet spørgeskema udleveret af personalet.

Kontakt

Skole og Dagtilbud

Jernbanegade 7, 4930 Maribo
skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Når du ringer

Callcentret viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links