Er du gravid eller har du lige født? På denne side finder du oplysninger om hvad der kan være aktuelt at vide mere om.

Hvad skal du huske at få styr på under graviditeten, hvad kan du få hjælp til og hvad har Lolland Kommune af tilbud til dig.

Du kan altid kontakte sundhedstjenesten for flere oplysninger.

Tilbud til alle gravide og deres partnere

Graviditetsbesøg ved sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg til vordende forældre, der er førstegangsgravide eller som kan have særlige behov.

Der kan rettes henvendelse ved kontakt til sundhedsplejen 

Sundhedsplejersken får information om vordende forældreskab, hvis der er givet samtykke til overlevering af oplysninger via jordemoder. I det tilfælde kontaktes du/I af sundhedsplejersken.

Fødsels- og forældreforberedelsestilbud ved jordemoder med 3 mødegange

Der etableres løbende hold i Nakskov.

Mødegangene varer 1 ½ - 2 timer og foregår i jordemødrenes konsultation.

Tilbuddet giver viden om:

  • Amning
  • Netværk
  • Alt om fødslen fra start til slut

Der er også mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding foregår via sin jordemoder i henholdsvis Nykøbing F. eller Nakskov.

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn.

De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, de normalt har. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

På borger.dk kan du se, hvad der særligt gælder for dig, hvis du er:

  • lønmodtager
  • ledig
  • selvstændig
  • studerende med job eller nyuddannet
  • adoptant

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler barselsdagpenge.

Når barnet er født, skal myndighederne have besked om fødslen inden 14 dage.

Så får barnet et CPR-nummer og en fødselsattest.

Lolland Kommune har ikke noget med fødselsregistreringen at gøre, men du kan læse mere om fødselsregistreringen på borger.dk

Din lette vej til sundhedsplejersken

Sundhedsvejen.dk er familiens indgang til at kommunikere med sundhedsplejersken via e-mail. Her kan du stille spørgsmål til sundhedsplejersken omkring sundhed, kost, trivsel og udvikling.
På Sundhedsvejen.dk kan du også følge barnets udvikling i sundhedsplejerskens notater.

Hjemmebesøg af sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken kommer på hjemmebesøg når barnet er 4-5-6 dage - ca. 2 uger - 3 uger - 8 uger - 4 mdr. – 6 mdr. - 8-9 mdr. – ca. 18 mdr.

Der kan tilbydes flere besøg – både i spædbarnsalderen, men også til 1-6-årige. F.eks. vedrørende kost, søvn, tænder eller familier med urolige børn, børn med forsinket udvikling, tvillinger eller andre særlige forhold hos det enkelte barn eller familien.

Hjemmebesøgene består af:

  • En undersøgelse og vurdering af barnets udvikling  - herunder både motorisk udvikling og sociale kontakt - samt helbred.
  • Råd og vejledning ud fra familiens aktuelle behov bl.a. omkring amning, kost, søvn, hudpleje, syge børn, sikkerhed, barnet og forældrenes trivsel, vaccinationer, det at blive forældre, nye roller, ansvarlighed, opdragelse og barnets udviklingsfaser

Der afsættes ca. 1 time til hvert besøg.

Børn født før 35. uge eller med en fødselsvægt under 2500g

Dit barn kan have et særligt behov, derfor tilbyder sundhedstjenesten, at I kan få flere besøg af sundhedsplejersken.
Ligeledes kan der tilknyttes ergoterapeut, som kan besøge jer sammen med sundhedsplejersken en af de første gange.

Barnets sociale kontakt

I Lolland Kommune vil I som forældre opleve, at vi på tværs af sundhedspleje og dagtilbud anvender samme arbejdsredskab til at vurdere og komme med anbefalinger for udvikling af spæd- og småbarnets sociale kontakt i barnets første to leveår.

Ved sygdom i hjemmet

Ved sygdom i hjemmet, dårlige vejr- og vejforhold f.eks. sne, bedes I hurtigst muligt kontakte sundhedsplejersken for udsættelse af besøget.

Rygning og husdyr i hjemmet under hjemmebesøg

Af hensyn til sundhedsplejernes arbejdsmiljø (og børnenes sundhed), vil vi gerne henstille til, at der ikke ryges i hjemmet under hjemmebesøgene.
Har du hund eller kat, så luk dyrene ind i et andet rum, mens sundhedsplejersken er på besøg.

18 måneders besøg

Sundhedsplejersken har bl.a. fokus på barnets sprog, barnets bevægelser, hvordan barnet er sammen med andre børn og voksne, og hvordan barnet bruger den viden, det får bl.a. fra sine sanser.

Undersøgelser viser, at samspillet mellem børn og forældre har stor betydning for barnets udvikling, derfor er det også et område, vi har fokus på i besøget.

Det hele foregår gennem en lille leg med legetøj fra en kuffert, og et spørgeskema, hvor forældrene hjælper med at svare på spørgsmål, som f.eks. hvor mange ord siger barnet, hvad kan I lide at gøre sammen med jeres barn, og hvad er jeres barn god til m.m.

Mødregruppen er din mulighed for at mødes med andre kvinder, og sammen udveksle erfaringer og lære andre at kende i dit lokalområde

Mødregruppen kan også bruges til at deltage i aktiviteter som f.eks. efterfødselsgymnastik, babysvømning, babybio eller gåture.

Indenfor de første måneder efter at du har født, får du mulighed for at deltage.

Sundhedsplejersken inviterer dig

Sundhedsplejersken inviterer til den første sammenkomst.

Mødregruppernes sammensætning

Sundhedsplejersken sørger for at sammensætte en gruppe med børn i samme alder.