Handleguiden er skrevet til personer, der arbejder børn og unge i dagplejen, daginstitutioner, skoler og SFO'er samt juniorklub.

Med handleguiden ønsker Lolland Kommune at formidle den eksemplariske handlevej for ansatte i kommunen, når en bekymring opstår. Handleguiden indeholder beskrivelse af handleveje ved bekymringer om omsorgssvigt og ved overgreb. Guiden beskriver også de forpligtelser personale i Lolland Kommune har for underretning.

Handleguiden skal opfattes som et dynamisk instrument, som løbende vil blive korrigeret i forhold til form og indhold.