Skip til hoved indholdet

Minimumsnormering

Efter et bredt politisk forlig på Christiansborg om minimumsnormeringer i daginstitutioner, har kommunerne de seneste par år indfaset de nye bedre normeringer. Fra 1. januar 2024 må der højst være 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børnehave pr. voksen i børnehave. Minimumsnormeringerne betyder, at der i Lolland Kommunes daginstitutioner skal ansættes 18 flere medarbejdere. Lovgivningen om minimumsnormering omfatter ikke dagpleje.

Ændret oprykningsalder

Oprindeligt er børn overgået fra dagpleje og vuggestue til børnehave ved 3 år, og sådan er det fortsat i de - vel nok - fleste kommuner. I Lolland Kommune har oprykningsalderen i en del år været 2 år og 10 måneder. Med minimumsnormeringerne ændres oprykningsalderen til 3,1 år i både vuggestue og dagpleje. Oprykningsalderen ændres automatisk.

Konsekvenser

For forældre er der flere konsekvenser forbundet med ændringen:

  • Der kommer i gennemsnit flere hænder til jeres børn.
  • Som lovgivningen er fastlagt, betyder den højere normering også, at taksten stiger. Sådan er det alt andet lige i alle kommuner. De endelige takster fastlægges i november 2023.
  • Der vil i overgangen til den nye oprykningsalder være børn, der er overgået til børnehave i slutningen af 2023 når de er 2,10, 2,11 eller 3 år. Disse børn vil fra 1. januar 2024 udløse vuggestuenormering til daginstitutionen, men forældrene vil blive opkrævet børnehavetakst, da skiftet er sket inden de nye regler træder i kraft. For eksempel et barn der starter i børnehave 1. december 2023 som 2,10-årig og dermed i januar og februar er et vuggestuebarn med den nye overgang. Her vil forældrene betale børnehavetakst i januar og februar.
  • I januar til marts 2024 vil mulighederne for at få plads i dagpleje være mindre end normalt, da de børn, der her bliver 2,10 år og normalt ville skulle overgå til børnehave, skal blive i dagplejen, til de er 3,1 år.

Kontakt

Skole og Dagtilbud

Jernbanegade 7, 4930 Maribo
skoleogdagtilbudofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Når du ringer

Callcentret viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links