Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde).

Du kan f.eks. søge hjælp til:

  • Rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis du har været ude for uforudsigelige ændringer i dine forhold
  • Tandbehandling, medicin, briller og psykologbehandling, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
  • Flytteudgifter
  • Transportudgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.
  • Løbende månedligt supplement til brøkpension


Folkepensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 skal dog søge om helbredstillæg eller et personlig tillæg.

Dette skal vedlægges ansøgningen:

  • Dokumentation for den udgift, der søges om hjælp til.
  • Dokumentation for udgifter i form af kvitteringer eller betalingsoversigter (Budgetoversigter kan ikke benyttes som dokumentation).
  • Samtidig skal der vedlægges en skrivelse fra egen bank, om denne kan hjælpe med udgiften.

Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen, at der vedlægges mest muligt dokumentation.

Lolland Kommunes vejledende rådighedsbeløb udgør 3.583 kr. pr. mdr. til enlige og 3.050 kr. pr. person til gifte/samlevende.

Der tillægges 2.050 kr. pr. barn minus bidrag, familieydelser og lign.