Skip til hoved indholdet

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en personlig samtale med dig, som er over 65 år. Et frivilligt og gratis tilbud.

Bor du i plejebolig, eller modtager du både personlig pleje og praktisk hjælp, er du ikke omfattet af ordningen.

Besøgene udføres af kommunens forebyggelseskonsulenter, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Det er den samme person, der kommer på besøg hver gang. Besøget er frivilligt og gratis, og det varer ca. 1 time.

Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt.

Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge ydelser som f.eks. personlig pleje, praktisk hjælp og hjælpemidler, men kan være behjælpelig med at henvise til rette instans.

Vi kan tilbyde

 • At drøfte emner som har betydning for din sundhed, aktivitet og trivsel.
 • Information og vejledning om aktiviteter og muligheder i Lolland Kommune.
 • En samtale om dit hverdagsliv og dine ønsker og muligheder for en sund og aktiv hverdag.

Der behøver ikke at være konkrete problemer, for at få udbytte af et forebyggende hjemmebesøg. Besøget er netop en mulighed for råd og vejledning før problemerne opstår eller når at vokse sig store.
Erfaringsmæssigt har mange gavn af en personlig sundhedssamtale - uanset helbredsstatus. 

Besøg

Hvornår kan du selv rette henvendelse?

Er du over 65 år, og oplever du at være i en vanskelig livssituation kan du modtage besøg. Det kan for eksempel være på grund af:

 • Alvorlig sygdom/kronisk sygdom
 • Hospitalsindlæggelse
 • Følelse af ensomhed
 • Tab af nærtstående
 • Tab af netværk
 • Manglende trivsel

Du kan enten selv rette henvendelse til forebyggelseskonsulenterne, eller nogen i din familie eller netværk kan.  

Hvornår får du brev fra forebyggelseskonsulenterne?

 • Det år du fylder 70 år vil du modtage et tilbud om besøg, hvis du bor alene
 • Det år du fylder 75 år vil du blive tilbudt et besøg
 • Borgere over 80 år vil modtage et besøgstilbud en gang om året
 • Borgere over 65 år der mister sin samlever eller ægtefælle
 • Borgere over 65 år hvor samlever eller ægtefælle flytter i plejebolig

Du har altid mulighed for at kontakte os og aftale et forebyggende hjemmebesøg.

Lovgrundlag

Forebyggende hjemmebesøg er beskrevet i Lov om Social Service § 79a.

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Forebyggelseskonsulenterne træffes alle hverdage fra kl. 8.15 til 9.00 på telefon 54 67 69 62.

Vil du vide mere?

Kontakt

Ældre & Sundhed

Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo
aeldresektorenofficiel@lolland.dk

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontider

Når du ringer

Ældre & Sundheds callcenter viderestiller til relevant medarbejder eller område.

Telefonen hos Ældre & Sundhed besvares af vagttelefonen uden for de almindelige telefontider.

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links