Svane

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en personlig samtale med dig, som er over 65 år. Et frivilligt og gratis tilbud.

Bor du i plejebolig, eller modtager du både personlig pleje og praktisk hjælp, er du ikke omfattet af ordningen.

Besøgene udføres af kommunens forebyggelseskonsulenter, der er uddannede sygeplejersker. Det er den samme person, der kommer på besøg hver gang. Besøget er frivilligt og gratis, og det varer ca.1 time.

Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt.

Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge ydelser som f.eks. personlig pleje, praktisk hjælp og hjælpemidler, men kan være behjælpelig med at henvise til rette instans.

Vi kan tilbyde

 • At drøfte emner som har betydning for din sundhed, aktivitet og trivsel.
 • Information og vejledning om aktiviteter og muligheder i Lolland Kommune.
 • En samtale om dit hverdagsliv og dine ønsker og muligheder for en sund og aktiv hverdag.
 • At måle blodtryk, teste muskelstyrke og vejlede i hverdags træningsøvelser.

Der behøver ikke at være konkrete problemer, for at få udbytte af et forebyggende hjemmebesøg. Besøget er netop en mulighed for råd og vejledning før problemerne opstår eller når at vokse sig store.
Erfaringsmæssigt har mange gavn af en personlig sundhedssamtale - uanset helbredsstatus. 

Besøg

Hvornår kan du selv rette henvendelse?

Er du over 65 år, og oplever du at være i en vanskelig livssituation kan du modtage besøg. Det kan for eksempel være på grund af:
 • Alvorlig sygdom/kronisk sygdom
 • Hospitalsindlæggelse
 • Følelse af ensomhed
 • Tab af ægtefælle eller nærtstående
 • Tab af netværk
 • Manglende trivsel
Du kan enten selv rette henvendelse til forebyggelseskonsulenterne, eller nogen i din familie eller netværk kan. 
 

Hvornår får du brev fra forebyggelseskonsulenterne?

 • Det år du fylder 70 år vil du modtage et tilbud om besøg, hvis du bor alene
 • Det år du fylder 75 år vil du blive indbudt til et informationsarrangement
 • Borgere over 80 år vil modtage et besøgstilbud en gang om året
Du har altid mulighed for at kontakte os og aftale et forebyggende hjemmebesøg.

Lovgrundlag

Forebyggende hjemmebesøg er beskrevet i Lov om Social Service § 79a.

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Forebyggelseskonsulenterne træffes alle hverdage fra kl. 8.15 til 9.00 på telefon 54 67 69 62.