Svane

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en personlig samtale med dig, som er over 65 år. Et frivilligt og gratis tilbud.

Bor du i plejebolig, eller modtager du både personlig pleje og praktisk hjælp, er du ikke omfattet af ordningen.

Besøgene udføres af kommunens forebyggelseskonsulenter, der er uddannede sygeplejersker. Det er den samme person, der kommer på besøg hver gang. Besøget er frivilligt og gratis, og det varer ca.1 time.

Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt.

Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge ydelser som f.eks. personlig pleje, praktisk hjælp og hjælpemidler, men kan være behjælpelig med at henvise til rette instans.

Vi kan tilbyde

  • En samtale om dit hverdagsliv og dine ønsker og muligheder for en sund og aktiv hverdag.
  • At drøfte emner som har betydning for din sundhed, aktivitet og trivsel.
  • Information og vejledning om aktiviteter og muligheder i Lolland Kommune.
  • At måle blodtryk, teste muskelstyrke og vejlede i hverdags træningsøvelser.

Der behøver ikke at være konkrete problemer for at få udbytte af besøget. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er først og fremmest en mulighed for at give råd og vejledning, før problemerne opstår eller når at vokse sig store.

Erfaringsmæssigt har mange gavn af en personlig sundhedssamtale - uanset helbredsstatus. 

Aftale om besøg

Det år du fylder 75 år vil du blive indbudt til et informationsarrangement, men du har også mulighed for at aftale et forebyggende hjemmebesøg i dit eget hjem.

Borgere over 65 år, der oplever at være i en vanskelig livssituation kan få tilbudt besøg. Det kan for eksempel være på grund af:

  • Alvorlig sygdom/kronisk sygdom
  • Hospitalsindlæggelse
  • Følelse af ensomhed
  • Tab af ægtefælle eller nærtstående
  • Tab af netværk
  • Manglende trivsel

Du kan enten selv rette henvendelse til forebyggelseskonsulenterne, eller nogen i din familie eller netværk kan. Borgere over 80 år vil modtage et besøgstilbud en gang om året.

Lovgrundlag

Forebyggende hjemmebesøg er beskrevet i Lov om Social Service § 79a.

Kontakt forebyggelseskonsulenterne

Forebyggelseskonsulenterne træffes alle hverdage fra kl. 8.15 til 9.00 på telefon 54 67 69 62.