Offentliggørelse af vederlag 2018

Ifølge § 16e i lov om kommuners styrelse skal et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag fra kommunen eller fra KL udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse vederlag. Oplysningspligten gælder også ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen
udfører de nævnte hverv. Vederlagene skal offentliggøres senest med udgangen af årets første kvartal.

Alle beløb er anført i brutto.

Lolland Energi Holding A/S
2018
43.079,85

Lolland Forsyning A/S
2018
43.079,85

Nakskov Elnet A/S
2018
43.079,85

Lolland Vand A/S
2018
43.079,85

Lolland Spildevand A/S
2018
43.079,85

Lolland Varme A/S
2018
43.079,85

Loke A/S
2018
8.000,00

Det lollandske digelag
2018
15.147,25

Lolland Energi Holding A/S
2018
8.000,00

Lolland Forsyning A/S
2018
8.000,00

Nakskov Elnet A/S
2018
8.000,00

Lolland Vand A/S
2018
8.000,00

Lolland Spildevand A/S
2018
8.000,00

Lolland Varme A/S
2018
8.000,00

Loke A/S
2018
8.000,00

Refa
2018
49.286,00

Refa Energi A/S
2018
100.000,00

Refa - Stubbekøbing Fjernvarme A/S
2018
15.000,00

Refa - Horbelev Fjernvarme A/S
2018
15.000,00

Refa - Gedser Fjernvarme A/S
2018
15.000,00

Lolland Energi Holding A/S
2018
5.000,00

Lolland Forsyning A/S
2018
5.000,00

Nakskov Elnet A/S
2018
5.000,00

Lolland Vand A/S
2018
5.000,00

Lolland Spildevand A/S
2018
5.000,00

Lolland Varme A/S
2018
5.000,00

Loke A/S
2018
5.000,00

Lolland Energi Holding A/S
2018
5.000,00

Lolland Forsyning A/S
2018
5.000,00

Nakskov Elnet A/S
2018
5.000,00

Lolland Vand A/S
2018
5.000,00

Lolland Spildevand A/S
2018
5.000,00

Lolland Varme A/S
2018
5.000,00

Loke A/S
2018
10.000,00

A/S Refa Energi
2018
25.000,00

A/S Refa Energi
2018
25.000,00

Refa - Stubbekøbing Fjernvarme A/S
2018
7.500,00

Refa - Horbelev Fjernvarme A/S
2018
7.500,00

Refa - Gedser Fjernvarme
2018
7.500,00

Nakskov Gymnasium
2018
7.050,66

Refa Energi A/S
2018
25.000,00

Lolland Falster Airport
2018
34.271,00

Lolland Energi Holding A/S
2018
5.000,00

Lolland Forsyning A/S
2018
5.000,00

Nakskov Elnet A/S
2018
5.000,00

Lolland Vand A/S
2018
5.000,00

Lolland Spildevand A/S
2018
5.000,00

Lolland Varme A/S
2018
5.000,00

Loke A/S
2018
5.000,00

Fælleskøkkenet
2018
10.000,00

Loke A/S
2018
40.000,00