Sportsråd Lolland er en interesseorganisation for alle registrerede idrætsforeninger i Lolland Kommune.

Sportsråd Lolland

  • Arbejder sammen med foreningerne om tiltag, som giver mulighed for, at flest mulige borgere har mulighed for at dyrke idræt/motion
  • Arbejder for at tilbyde sundhedsrelaterede kurser if. eks. førstehjælp, idrætsskader m.m. samt lederkursus  i  lokalområdet, dermed medvirke til en fortsat udvikling af foreningerne og nuværende og kommende ledere
  • Deltager i relevante møder og kurser rundt om i landet, for at ny viden og trends i idrætten kan  implementeres i foreningerne til  gavn for foreningerne  og borgerne
  • Arbejder aktivt for, at alle foreninger får udarbejder med udvikling af deres organisation og kompetenceudvikling af den enkelte leder
  • Ønsker at være en aktiv medspiller overfor de kommunale udvalg og administration
  • Deltager aktivt i alle udvalg, hvor idrætten har en interesse
  • Afholder foredrag/oplag om emner, som er oppe i tiden, og som kan udvikle foreningerne

Sportsråd Lollands bestyrelse

Formand      

Finn Larsen

E-mail: finn.l.kajak@gmail.com
Mobil: 22 46 11 55

Næstformand      

Jørgen Rassi Rasmussen

E-mail: rassi@post.tele.dk
Mobil: 30 53 88 97

Kasserer      

Henning Johansen

E-mail: hjo.gym@gmail.com
Mobil: 41 56 72 34

Sekretær      

Tine Holst

E-mail: tineholst10@gmail.com
Mobil: 20 84 08 54

Bestyrelsesmedlemmer      

Bente Juszczyk

E-mail: juszczyk@mail.tele.dk
Tlf.: 54 94 42 89
Mobil: 23 45 02 54

Bjarne Hallstrøm

E-mail: bkhallstrom@hotmail.com
Mobil: 30 74 30 55

Anita Munk

E-mail: lindehus@post.tele.dk
Tlf.: 53 81 23 04  

Anne-Lise Ibsen

E-mail: pealibsen@hotmail.dk
Mobil: 29 36 21 59

Poul Erik Wulff-Højer

E-mail: pewh@youmail.dk
Mobil: 22 44 49 44

Suppleanter      

Erling Ahmt

E-mail: e.b.ahmt@mail.dk
Tlf.: 54 93 55 03