Lolland Kommune skal hvert år afholde dialogmøder med de almene boligselskaber med hjemsted i kommunen.

Hensigten med styringsdialogen er at skabe en smidig dialog med fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder, og på møderne drøftes det nuværende og fremtidige samarbejde mellem kommunen og boligselskaberne. Referatet af dialogmøderne offentliggøres hvert år på kommunens hjemmeside.

Styringsdialogen blev introduceret på baggrund af en ændring i loven om almene boliger, der trådte i kraft 1. januar 2010. De vedtagne lovændringer betyder blandt andet, at styringen af det almene byggeri i højere grad baseres på mål- og aftalestyring. Herunder at boligorganisationerne skal udarbejde en årlig styringsrapport, som efterfølgende skal danne grundlag for en styringsdialog med kommunen.

Det er Strategi- og Direktionssekretariatet der, som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Lolland Kommune, har ansvaret for at afvikle styringsdialogen og udarbejde de lovpligtige referater og aftaledokumenter.