Du har pligt til at oplyse din nye adresse senest fem dage, efter du har skiftet bopæl. 

Læs mere på borger.dk om reglerne for at melde flytning

Hvis der står en anden person tilmeldt på din adresse, som ikke længere bor der, kan du udfylde en formular.

Gå til formularen for at framelde en person på din adresse

Når dit barn skal flytte fra den ene forælder til den anden, er det den forælder som barnet flytter til, der skal melde flytning for barnet.

Vær opmærksom på, at den forælder som barnet flytter fra, kan ikke melde flytning for barnet.

Børn over 15 år som har egen NemID, kan selv melde adresseændring.

Anmeld flytning af barn på borger.dk

Hvis du skifter adresse, mens du opholder dig i udlandet, har du ret – men ikke pligt – til at få den nye udenlandsadresse registreret i det danske folkeregister (CPR).
Hvis du har NemID kan du ændre din udenlandsadresse i selvbetjeningsløsningen nederst på siden.

Hvis du ikke har en NemID kan du give besked om adresseændringen til Borgerservice i den kommune du er flyttet fra, med oplysning om:

  • dit fulde navn
  • dit personnummer
  • din nye adresse i udlandet
  • dato for flytning

Meddel ny udlandsadresse med NemID

Flytning til udlandet

Flytter du til udlandet, skal du inden afrejsen sørge for at registrere dig som udrejst i det danske folkeregister (CPR) i den kommune du bor i.

Flytter du til udlandet i mindre end seks måneder, kan du beholde din danske folkeregisteradresse, hvis du ikke låner eller lejer din bolig ud.

Ved ophold i udlandet i mere end seks måneder skal du altid melde udrejse.

Flytning til et andet nordisk land

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du også melde udrejse.

Du skal samtidig sørge for at melde din ankomst til din nye nordiske bopælskommune.

Husk at medbringe legitimation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit danske personnummer.

Du kan kun være folkeregistreret ét sted i Norden. Kommunen kan derfor først registrere dig som udrejst af Danmark, når din nye nordiske kommune sender besked om, at du nu står registreret der.

Meld udrejse fra Lolland Kommune